Koučink z pohledu argentinského tanga

Koučink z pohledu argentinského tanga
Koučink

Koučink z pohledu argentinského tanga

Co má společného koučink a argentinské tango? Na první pohled vůbec nic. Jedno je tanec, to druhé v poslední době celkem moderní služba. Ale když se na to podíváme podrobněji, situace již není tak jednoznačná. Takže co je vlastně co? Jak to je doopravdy? Zajímá vás to?

Koučink a tango

Koučinkem můžeme nazvat proces, který podporuje hledání individuálních řešení pro jedince v jím zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Tolik nám praví wikipedie.

A argentinské tango? Někteří si vzpomenou na taneční, že tango bylo něco s divným rytmem asi na  6? (kdo by si to pamatoval), co nikoho moc nebavilo, ani nám to moc nešlo. Ale argentinské tango je něco  zcela jiného. Jedná se o tanec založený na improvizaci a principu vedení a následování. Důraz je kladen na komunikaci v páru. Jde z mého pohledu o skutečný tanec, ne pouze seskupení natrénovaných struktur, kdy přestože je to činnost v páru, každý si jede tak nějak po svém, ale výsledku chybí opravdový prožitek.

tango, koučink

Leader a follower

Ale podívejme se na to ještě podrobněji. V tangu je jeden leader (většinou tanečník) a jeden follower (většinou tanečnice). Tím se pomalu přibližujeme koučinku, kde je jeden kouč (v podstatě leader) a jeden klient (dá se říct follower).

Pár se musí vzájemně vnímat, musí navázat vzájemnou „komunikaci“ . I kouč se s klientem musí sladit, přesněji naladit se na klienta a vnímat ho. Jinak by to bylo seskupení naučených otázek a technik od kouče a od klienta většinou monolog na téma jak je v jeho životě všechno špatně a kdo všechno za to může (partner, partnerka, rodiče, vláda, Evropská unie…).

Zpět k tangu. Tanec začíná vždy leader, který dá svým tělem partnerce pokyn. Followerka reaguje na pokyn a tím vznikne pohyb a tanec může začít. Stejně tak kouč zahájí schůzku první otázkou a čeká, co klient odpoví. Tím je proces zahájen. V tangu tanečnice nikdy dopředu neví, co bude ten první pohyb, může mít maximálně z nabytých zkušeností určitou představu, ale i tak je nezbytně nutné  vnímat svého leadera. Její pohyb není ten, co si myslí, že po ní leader chce, ale ten, který ze signálu vycítí. I kouč pokládá první neznámou otázku. Klient odpovídá tak jak to cítí, nikoliv to, co si myslí, že po něm kouč chce. V případě tanga i koučinku je tato snaha se „zavděčit“ spíš na škodu.

Průběh

Jak to vypadá dál? Leader vydává jeden pokyn za druhým a čeká na odezvu followerky. Může sice předpokládat jaká bude reakce, ale ne vždy se tak opravdu stane to, co bylo původně zamýšleno. Někdy za to může nedostatečné naladění jeden na druhého, nebo případně chvilková ztráta vzájemného kontaktu, případně ne úplně jasný a srozumitelný pokyn. Důležitá je reakce tanečnice. Je to zpětná vazba pro leadera na kterou musí reagovat. A to buď zopakováním signálu, pokud vyhodnotí, že to je opravdu ta správná cesta, případně upravením signálu dle aktuální situace. A tak vzniká jedinečné originální tango.

Stejně tak kouč pokládá otázku a na základě svých zkušeností může předpokládat, jaká asi tak bude reakce. Ale důležité je naladění na klienta, plně ho vnímat. Někdy je odpověď zcela očekávaná, jindy zcela nečekaná. Na koučovi je, aby situaci vyhodnotil a reagoval další otázkou. Ta může být stejná, nebo vhodněji pro klienta upravená, nebo zcela jiná. Stejně jako leader v tangu, kouč pouze vede, nemanipuluje, nepodsouvá, pouze plně vnímá, navádí na další a další možné cesty.

Koktejl hormonů

Koktejl emocí

A tak jako v argentinském tangu se aktivita přelévá z jedné strany na druhou, od leadera k followerce a zpět a tím se tvoří nádherný tanec plný emocí, vzájemného respektu a naslouchání, tak podobně tomu je při koučování, kde klient pod vedením kouče pluje svými myšlenkami a nachází nové pohledy na své problémy a starosti, životní plány, cíle a vize.

A když hudba skončí, zdálo by se, že i tanec skončil. Ale ve skutečnosti celé ty emoce ve vás zůstávají a vy si dál můžete užít tu příjemnou jízdu na koktejlu hormonů, které nám naše tělo připravilo.

A jak je to na konci sezení s koučem? Klient je překvapen k jakým uvědoměním během sezení došel, zažívá pocit překvapení, jaké všechny myšlenky v sobě nosí, aniž by o nich věděl. A i později, kdy je „vypuštěn“ zpět do svého života všedních dní, zažívá určitá uvědomění, změny. A to vše se nastartovalo sezením s koučem.

Když se teď vrátím ke své původní otázce, zda má koučink a argentinské tango něco společného, jaká bude vaše odpověď? Klidně si pusťte tango a dovolte své mysli svobodně se rozběhnout a podívat se na život, jaký chcete žít.

Pokud se chcete stát koučem a vést klienty během tance životem, podívejte se na nabídku kurzů.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *