Sebepoznání nám otevírá nové cesty a možnosti

Sebepoznání nám otevírá nové cesty a možnosti
Koučink

Sebepoznání nám otevírá nové cesty a možnosti

Najdeme-li soulad sami se sebou, začne se ladit i vše kolem nás.

Přirozenou touhou člověka je prožívat život v lásce, radosti, v souladu s jeho vnitřní podstatou. Pocítit vnitřní klid, být sám sebou, žít v propojení se sebou a vším kolem. Najít sebe sama. Vědět, kdo jsem a kdo opravdu nejsem. Dovolit si připustit své chyby a slabé stránky. Pustit vše, co není moje a s čím nerezonuji. Cítit se svobodně a tvořit, co mně dává smysl a činí nás šťastnými.

Změna vnitřního nastavení

Naše vnitřní nespokojenost pramení z toho, že si nedovolujeme žít tak, jak chceme a být tím, kým opravdu jsme. Mnoho lidí vůbec neví, kým vlastně jsou. Přirozenou touhou každého z nás bylo otevřít svůj potenciál, rozvinout ho a tím naplnit své životní poslání v tomto životě. 

Pokud nám není dobře v tom, jaký život žijeme, musíme postupně objevit a začít měnit svoje vnitřní nastavení. Protože tím tvoříme vše, kolem sebe. Naše cesta k sebepoznání musí začít tím, že se zastavíme a začneme postupně otevírat své podvědomí a svůj vnitřní svět. To, jak prožíváme život, jak vnímáme vnější svět, jak ho vidíme a prožíváme, je jen odrazem našeho vnitřního světa.

Sebepoznání jde ruku v ruce s vlastní sebehodnotou. Svoji hodnotu musíme vidět nejdřív sami u sebe. Až potom ji v nás začnou vidět i ostatní.

Jak může transformační kouč pomoci na cestě vlastního sebepoznání?

Jak může transformační kouč pomoci na cestě vlastního sebepoznání?

Spolupráce s transformačním koučem vás dovede efektivněji a rychleji k posunu na vaší životní cestě.

Průzkum vnitřního světa nám pomáhá najít naši pravou podstatu. Díky tomu můžeme smysluplně rozvíjet svůj vnější svět.

 • Jak se sám/sama se sebou cítím?
 • Jak vnímám svůj život?
 • Co cítím, že není moje a do mého života nepatří?
 • Jaká je moje pravá podstata?
 • Co mi dává v životě smysl?
 • Kde se cítím dobře? Kam patřím?
 • Co ve svém životě potřebuji? Co je pro mě důležité?
 • Co mě zajímá a co mě baví?
 • Jaké jsou moje silné stránky?

Najít vlastní hodnotu

 • Co umím, co mi jde?
 • V čem jsem dobrý/á?
 • Co jsem už dokázal/a a zvládl/a?
 • Co všechno jsem se už naučil/a?
 • Jakou osobní hodnotou mohu přispět druhým?
Důležitý je soucit

Důležitý je soucit

Studie ukazují, že čím více máme soucitu pro sebe samé, tím šťastnější máme vztahy s dalšími lidmi. Jinými slovy, čím více milujeme sami sebe, tím hlouběji milujeme i druhé. Zároveň dokud nebudeme schopni být soucitní k sobě samým, nebudeme schopni opravdu poznat, kdo jsme.

Každý člověk má něco, co může nabídnout světu – naše odlišnosti jsou naším největším přínosem. Každý člověk má svou vlastní vnitřní pravdu – všichni jsme na své cestě. Každý člověk má svůj vlastní cíl – ať už je to cokoli.

Sebepoznání je cestou, jak najít sám sebe a na té životní cestě se už nikdy neztratit. Podle toho, jak o sobě přemýšlím a jak se k sobě chovám, utvářím celý svůj život. Neustálé přizpůsobování se a sebe potlačování, nás udržuje v neustálém odpojení od sebe samých.

Díky koučinku postupně v sobě poznáte vlastní hodnotu, pochopíte, jak úžasnou,  originální a silnou bytostí každý z nás jsme. Dokážete sami sebe přijmout takového, jakým jste a tím si otevřít dveře nové budoucnosti a příležitosti stát se tou nejlepší verzí sebe sama/samého.

Není na co čekat! Začni TEĎ. 

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *