Jak vás ovlivňují limitující přesvědčení z dětství?

Jak vás ovlivňují limitující přesvědčení z dětství?
NLP NLP v životě

Jak vás ovlivňují limitující přesvědčení z dětství?

Dětství je často považováno za nejšťastnější dobu vašeho života. Je plné nevinnosti, radosti a příležitosti k objevování nových věcí, zkušeností, názorů a informací. Ale co když vám šťastné vzpomínky zatemňují stíny limitujících přesvědčení? Co když vám vaše dětství do cesty hází kameny, které vám brání v plnohodnotném životě? Co když vám brání v dosahování vašich cílů, snů a ambicí?

Co vás vlastně ovlivňuje?

Jedná se o takzvaná limitující přesvědčení, která mohou vyrůst z traumatických zážitků, nevhodných komentářů rodičů, ostatních rodinných příslušníků, kamarádů, spolužáků ve školce nebo ve škole nebo nesprávných interpretací vzniklých situací. Limitující přesvědčení jsou negativní myšlenky. Jsou to myšlenky a názory o sobě, ostatních lidech nebo světě, které se staly součástí vaší podvědomé mysli a ovlivňují vaše rozhodování, chování a pocity každý den.

Jak se tato limitující přesvědčení vytvářejí?

Tyto myšlenky se nejčastěji vytvářejí v dětství, kdy je vaše mysl nejvíce otevřená a pohlcuje informace z okolního světa. Nedostatek sebevědomí nebo strach z neúspěchu mohou pramenit z negativních zkušeností, které jste prožili. Tyto negativní přesvědčení mohou mít obrovský vliv na vaše budoucí životy. Mohou vás omezovat ve vašem osobním a profesním růstu, bránit v budování zdravých vztahů nebo vám způsobit chronický stres, záchvaty paniky a úzkost. V každodenním životě mohou být tito „vnitřní kritici“ zodpovědní za vaše obavy, pochybnosti a strachy.

Znáte je každý, kdo si nikdy v životě neřekl některé z těchto přesvědčení v dětství, ale i v dospělosti? Jako jsou například:

„Nejsem dost dobrý. Já na to nemám.“ „Nezasloužím si být šťastný“ „Vždy se mi všechno pokazí. Nic se mi nedaří.“ „Nikdy nebudu tak úspěšný jako ostatní.“ „Nikdo mě nemá rád.“ „Musím se vždycky snažit a usilovat, aby mě měli lidé rádi.“ „Nejsem dost talentovaný.“ „Nejsem dost chytrý.“ „Nemohu být sám sebou, musím se přizpůsobit ostatním.“ „Musím být silný a nedávat najevo pocity.“ „Nikdy nemohu důvěřovat lidem.“ „Jestli udělám chybu, jsem špatný.“ „Pokud něco chci, musím toho dosáhnout sám, v životě mě nikdo nebude držet za ručičku.“ „Nemohu si dovolit riskovat, dokud si nebudu na 100 % jistý.“

Určitě jste si někdy alespoň některé z nich řekli ve svém životě několikrát a vsadím se, že vás napadá spousty dalších a dalších podobných přesvědčení.

- Tyrkysový Léto Fotka Pláž Citát Post na Facebook 1200 × 628 px 2023 11 03T150123.190

Co může být tím spouštěčem?

Představte si malou dívku, která je velmi citlivá a plachá. Jeden den ve školce je vystavena šikaně od ostatních dětí, které se jí posmívají kvůli její plachosti. Tento traumatický zážitek může v dívce vytvořit limitující přesvědčení, že musí být silná a nedávat najevo své pocity, aby se vyhnula dalším bolestivým zážitkům.

Nebo třeba mladý chlapec miluje malování a tráví hodiny tvořením obrázků. Jednoho dne jeho otec přijde k němu a řekne mu: „Malování je sice moc hezké, ale nikdy z toho nebudeš mít slušnou práci. Malování tě neuživí. Musíš se věnovat něčemu, co ti přinese peníze.“ I když to jeho otec měl dobře míněné, chlapec si může tento komentář vyložit tak, že jeho vášeň a talenty nejsou cenné a vytvoří si limitující přesvědčení, že nemá, co nabídnout. Tento nevhodný komentář může způsobit u chlapce i ztrátu vášně pro malování.

Nebo například nesprávná interpretace situace může vyrůst v limitující přesvědčení. Představte si malé děvčátko, které miluje svého staršího bratra a touží po jeho pozornosti. Avšak, její starší bratr je často zaneprázdněný a nemá pro ni moc času. Děvčátko si může vyložit jeho chování tak, že on ji nemá rád nebo že ona je tak nějak špatně. Vytvoří si limitující přesvědčení, že jí nikdo nemá rád. Toto přesvědčení pak může ovlivnit její sebevědomí a vztahy s ostatními lidmi v jejím dospělém životě.

Tyto příklady ukazují, jak mohou vaše zážitky a zkušenosti v dětství ovlivnit vaše přesvědčení a postoje v dospělosti. Proto může být těžké změnit tyto hluboce zakořeněné myšlenky. 

Co vám může pomoci překonat limitující přesvědčení?

Zde přichází na scénu tzv. NLP. Je to nástroj, který vám může pomoci, tzv. neurolingvistické programování (NLP). Pomáhá vám změnit vaše myšlenky a pocity, které vás omezují.

Co je vlastně NLP?

Je to metoda, která využívá jazyka a myšlení k přerámování vašeho chování a emocí. Ale jak to souvisí s vašimi limitujícími přesvědčeními z dětství, které vás ovlivňují i v dospělosti? A jak nám NLP může pomoci překonat tyto překážky? To je právě to, co se vám teď pokusím objasnit v tomto článku. 

Jako malé děti jste jako houby nasávali informace z našeho okolí. Vaši rodiče, učitelé a další důležité osoby ve vašem životě formovali to, jak se díváte na svět a jak se v něm pohybujete. Z vašich zážitků a vztahů se vytvořila řada přesvědčení, která hrají klíčovou roli ve vašem chování, rozhodování a formují vaše vnímání skutečnosti a ovlivňují, jak reagujete na různé situace.

Některá z těchto přesvědčení mohou být pro někoho velmi limitující. Co to znamená? Jde o přesvědčení, která vás nějak omezovala, bránila vám v plném rozvoji vašeho potenciálu nebo vás dokonce zraňovala. Přesvědčení jsou jako vnitřní mapy, které vám pomáhají orientovat se ve vašem světě. 

Tyto myšlenky se často stávají hluboko zakořeněnými součástmi vaší identity. Mohou vám bránit v dosažení vašich cílů, v budování zdravých vztahů nebo v cítění štěstí a radosti. Mohou také ovlivnit vaše rozhodování a chování a vést k pocitu nespokojenosti a neúspěchu. Ale také vás mohou vést do slepých uliček a odklánět vás od vašich skutečných snů.

Na řadu přichází NLP

Neurolingvistické programování je metoda, která se snaží pochopit, jak vaše mysl funguje, jak tvoříte svou realitu prostřednictvím jazyka a myšlení. Pomocí NLP můžete lépe pochopit, jak jste vytvořili vaše limitující přesvědčení a jak je můžete změnit. Zároveň kombinuje poznatky z psychologie, lingvistiky a neurologie a nabízí řadu technik a strategií pro překonání omezujících přesvědčení.

Prvním krokem je uvědomění si vašich limitujících přesvědčení. Dále v procesu překonání omezujících přesvědčení je jejich identifikace. To může zahrnovat sebepozorování, meditaci nebo terapii. Je potřeba si uvědomit, že vaše přesvědčení nejsou fakta, ale pouze vaše interpretace skutečnosti, které mohou být zkreslené vašimi osobními zkušenostmi. Toto může být náročný proces, protože mnoho z těchto přesvědčení je hluboko zakořeněných a můžete je považovat za součást vaší identity. Bez uvědomění si těchto přesvědčení nemůžete pracovat na jejich změně.

Jakmile si uvědomíte vaše limitující přesvědčení, můžete začít prostřednictvím NLP na jejich změně pracovat. NLP nám nabízí řadu nástrojů a technik, které vám pomáhají přepracovat vaše myšlení a chování. Dalším krokem je přehodnocení těchto přesvědčení. To znamená pochopení, proč a jak bylo toto přesvědčení vytvořeno a zda je v současnosti stále užitečné, například jako vybudovaný obranný mechanismus, který vám už v současnosti nijak neprospívá.

- Tyrkysový Léto Fotka Pláž Citát Post na Facebook 1200 × 628 px 2023 11 03T150136.867

Jednou z cest, jak toho dosáhnout je změna vašeho jazyka. Jazyk je mocný nástroj, který ovlivňuje vaše myšlení a vnímání světa. Pokud si například říkáte: „Nejsem moc dobrý.“, můžete to změnit na: „Učím se a zlepšuji se každý den.“ Toto malé jazykové přeformulování může mít velký vliv na vaše myšlení a pocity. Představte si malého kluka, který se pokouší naučit jezdit na kole. Hned při prvním pokusu spadne z kola a rozbije si koleno, které ho bolí. Když ho to bolí, řekne si: „Jízda na kole je velmi nebezpečná. Nikdy se to nenaučím.“ To je limitující přesvědčení, ale co kdyby si místo toho řekl: „Spadl jsem, protože jsem se ještě nenaučil držet rovnováhu. To je něco, co mohu zlepšit.“ To je vzniklé nové lepší přesvědčení, které vám pomáhá se učit a růst. Nebo by si také chlapec mohl říct: „Jízda na kole je výzva. A s každým pokusem se zlepšuji víc a víc.“ To je také jedna z technik, která vás učí změnit váš pohled na svět. A tato vizualizace vám pomáhá vytvořit nový vzorec chování a emocí, který vám pomůže překonat vaše limitující přesvědčení. Představte si, že jste ten malý kluk na kole, jaké jsou vaše emoce, když si řeknete, že jízda na kole je výzva a každým pokusem se zlepšujete? Jak se tam chováte? 

NLP také pracuje s vašimi emocemi. Mnoho vašich limitujících přesvědčení je spojeno s negativními emocemi, jako je strach, smutek nebo hněv. Prostřednictvím NLP můžete tyto negativní emoce pochopit a naučit se s nimi lépe pracovat. 

Techniky NLP vám pomáhají tato limitující přesvědčení rychleji rozpoznat a změnit. Tím můžete otevřít dveře plnohodnotnějšímu a šťastnějšímu životu, kde nejste omezeni vašimi starými přesvědčeními, ale můžete se svobodně pohybovat směrem, kterým chcete.

Je potřeba si uvědomit, že jste omezeni pouze tím, v co věříte. Můžete věřit v cokoliv chcete a můžete změnit své přesvědčení tak, aby vám pomohly dosáhnout toho, co chcete. Překonání limitujících přesvědčení není jednoduchý proces, vyžaduje čas, odvahu, trpělivost a odhodlání. Ale s pomocí NLP můžete překonat tyto vnitřní bariéry, pro vás zatím nepřekonatelné překážky a dosáhnout svých cílů a snů. Dosáhnout svého plného potenciálu a žít plnohodnotný život. Protože, jak říká staré přísloví: „Kamenný most nedostavíš, pokud každý kámen považuješ za překážku.“

Je to cesta, která vás povede k tomu, abyste se stali tím, kým jste vždy chtěli být a dosáhli toho, čeho jste vždy chtěli dosáhnout. Ano, proces změny může být náročný, ale výsledky stojí za to, protože dokážete přehodnotit a přetvořit vaše vnitřní mapy a přesvědčení tak, aby vás vedly k životu plného úspěchu, štěstí a naplnění.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *