Vnímání a prožitek tvoří kvalitu života

vnímání a prožitek tvoří kvalitu života
Koučink

Vnímání a prožitek tvoří kvalitu života

Máte pocit že ve Vašem životě schází naplnění a kvalitní radostný prožitek nejrůznějších situací? Co kdyby Vám každý okamžik života přinášel uspokojení a radost a Vy jste tak mohli čerpat z každého zážitku maximum. Potěšení by bylo na každodenním pořádku a cítili byste se plní energie a chuti do života.

Život by tak nabral úplně jiné obrátky a doslova by Vás to pohltilo a bavilo žít

Všichni máme možnost žít náš život tak jak bychom si přáli a mít kvalitní prožitky.

Co prožitek vlastně je?

„Prožitek není to, co se vám stane; prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!“ Andrew Fielding Huxley (fyziolog a biofyzik)

Prožitek lze také popsat jako naši schopnost vnímat nejrůznější události, při čemž to jakým způsobem vnímáme, vytváří emocionální stav, který se ukládá jak do naší paměti, tak do našeho těla.

Prožitek je neustále se odehrávající děj na vědomé i nevědomé úrovni (např. představa, myšlenka, rozhodnutí, zážitek, komunikace, jakákoliv činnost, aj.). Prožívání je různé kvality a intenzity, negativní i pozitivní.

prožitek, vnímání

Co ovlivňuje kvalitu prožitku v našem životě?

Čemu věnujeme naší pozornost, co sledujeme, co nás zajímá a považujeme za důležité, to vše ovlivňuje způsob našeho myšlení a vnímání všech situací, se kterými se setkáváme, našich reakcí a také toho, jak se budeme cítit a  jaký máme následný prožitek.

Často si mnoho lidí  neuvědomuje zažité vzorce myšlení, přejatá přesvědčení druhých, které se v průběhu života naučili používat a mohou je považovat  za své vlastní, ty také mohou ovlivňovat hloubku a kvalitu prožívání konkrétních událostí se kterými se setkávají. 

Například na určitou událost, jako třeba rozdílné názory partnera a nebo i jiné osoby, mohou někteří lidé reagovat odmítáním názorů druhých, kdežto jiní lidé mohou toto vnímat s přijetím a v klidu o tom diskutovat. Nebo jiný příklad. To, že venku prší může v někom vyvolat pocity nepříjemné či vést až ke špatné náladě, oproti tomu u jiného člověka může i deštivé počasí venku vyvolat příjemnější pocity nebo dokonce radost.

A proč tomu tak vlastně je?

Každý jsme individuální a zcela jedineční.

Stojí za tím naše osobnost kterou utváří mnoho aspektů a která se ještě dále mění okolnostmi, jež se odehrávají v našich životech.

Přestože se může zdát, že někteří lidé jsou si velmi podobní, tak ani jednovaječná dvojčata narozená téměř ve stejném čase, identická na povrch, nemají identickou osobnost. A dále se postupně nasměrují jiným směrem. Stejně jako je tomu u každého člověka.

Co tedy utváří naši osobnost, chování a vnímání?

Týká se to všeho s čím se setkáváme a také  toho, co sami uvedeme do našeho života a věnujeme tomu pozornost. 

 • Geny
 • Prvozápis (zkušenost, kterou dítě nějak pochopí a dále formuje jeho uvažování)
 • Výchova 
 • Historie (zkušenosti našich předků, které nám předávají a učí)
 • Přijaté vzorce chování 
 • Rodinní příslušníci 
 • Přátelé 
 • Vzdělání (MŠ,ZŠ, SŠ, VŠ…)
 • Zkušenosti 
 • Silné emoční události 
 • Informace (všechny, které sledujeme)
 • Přesvědčení (čemu věříme, čím se řídíme)
 • Hodnoty 
 • Sociální sítě
 • Společnost, ve které se pohybujeme nejčastěji 
 • Země či její část kde žijeme 
 • Média (televize, noviny, rádio, internet)
 • Vše co vidíme, slyšíme a zažíváme 
Prožitek, vnímání

Jak můžeme dosáhnout kvalitnějších prožitků?

„Uvědomte si, že negativní myšlenky a emoce nejen ničí náš prožitek klidu, ale také podkopávají naše zdraví.“  Dalajláma

Vlastní aktivita a zapojení prohlubuje intenzitu, kvalitu a hodnotu prožitku. Prožitek je důležitý prvek kvality života.

Způsob, jakým vnímáme svět kolem nás a vlastně vše, co vidíme, slyšíme i cítíme, konkrétní situace, jak na ně nahlížíme i to jak o nich přemýšlíme, jaký je náš postoj k dané záležitosti, kam směřujeme naší pozornost a čemu přikládáme význam. Od toho se také zároveň odvíjí kvalita toho, jaké budou naše pocity, myšlenky a emoce, včetně našich tělesných i psychických reakcí, tedy naše prožitky. 

Jsme-li v nějakém dění a věnujeme naší pozornost mnohým jiným věcem, naše mysl je rozptýlená více směry, nesoustředí se pak na konkrétní situaci a tedy ji neprožíváme se všemi detaily. Mnoho věcí nám tak může uniknout. Mohou mezi ně patřit některé okamžiky, které mohou vyvolat příjemné pocity jako je radost z maličkostí a momentů, které se nemusí už nikdy opakovat

Jeden z nejdůležitějších aspektů určujících naše prožitky je ten, že se můžeme více zaměřovat buď na to negativní, nebo na to pozitivní.

Toto běžně činíme zcela automaticky, podvědomě na základě toho všeho, co nás během života utvářelo. Stává se tak, že můžeme věřit že jsme nějací, nějak se chováme v určitých situacích, nějak přemýšlíme o nejrůznějších věcech a tak vnímáme a reagujeme konkrétním pro nás specifickým způsobem a mnohdy si to neuvědomujeme ani o tom nepřemýšlíme…. Ale…

Napadla vás někdy otázka...

 • Rozhodujeme však skutečně my sami, jak prožíváme náš život?
 • Je tento způsob myšlení takový, jaký chci mít?
 • Zachoval/a bych se takto v té či oné situaci vědomě?
 • Mám právě takové prožitky, jaké si přeji a mohu mít?
 • Jaké by to bylo kdybych si mohl/a vybrat, jakým způsobem konkrétní situace vnímat?
 • Co by se stalo kdybych na všem viděl/a to pozitivní?
 • Jaký by to mělo dopad na můj život a jak by pak vypadal?
 • Co by se tím změnilo?
 • Jaký/á bych pak byl/a?
 • Jak by to ovlivnilo kvalitu mých prožitků?
 • A jak by to ovlivnilo kvalitu mého života?
 • Dokážu opravdu žít do hloubky a prožívat každý přítomný okamžik na plno?
 • Jsem skutečně šťastný a naplněný tak jak současně žiji?

Síla prožitku spočívá v jedinečném okamžiku, který se právě odehrává a dokážeme si jej vychutnat a naplno prožít. Věnovat tedy pozornost tím správným směrem v ten pravý čas. 

Představte si situaci, kdy jste zcela oddáni prožívání krásného zážitku, nic Vás neruší, věnujete tomu plnou svou pozornost a dokonale prožíváte každou sekundu onoho jedinečného momentu. Představte si na malý okamžik, že je tomu tak celý Váš život a takto si jej dokážete vychutnat. 

Svět, jaký vidíme, je určen způsobem, jak ho vidíme!

Ve všech typech prožitků můžeme hledat motivaci, která může následně ovlivňovat celkový pocit životní pohody (well-being). 

Transformační životní kouč Vám pomůže ke zkvalitnění Vašeho života rychle a efektivně. 

Chcete žít Váš život podle vašich představ, cítit se šťastní a naplnění?

Brání Vám v tom něco a Vy nevíte co to je?

A nebo víte co by mohlo být lepší, máte chuť to změnit a nevíte jak na to?

Chtěli by jste si vytvořit nové návyky díky nimž budete spokojenější a nedaří se Vám je udržet?

Toužíte po změně ve Vašem životě?

Jste ochotní a odhodlaní pro změnu k lepšímu?

Tak neváhejte a kontaktujte osobního kouče, s jehož pomocí naleznete odpovědi, sebejistotu, motivaci i cestu k naplnění Vašich cílů.

Kouč je tu pro Vás a věří ve Vás!

Jako kouč Vás nesoudím ani nehodnotím. S pomocí nejrůznějších nástrojů společně odhalíme skryté překážky a nalezneme právě pro Vás tu nejoptimálnější cestu ke spokojenějšímu a naplněnému životu.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *