Regresní terapie NLP – rychlá cesta od bolesti ke svobodě

NLP regresní terapie
NLP Terapie

Regresní terapie NLP – rychlá cesta od bolesti ke svobodě

Už jste se někdy potýkali s něčím, pro co jste nemohli najít slova? Nebo jste si všimli, že se chováte tak, že si to nedokážete racionálně vysvětlit? Pokud ano, nejste jediní.

Je možné, že máte strach nebo fobie, jejichž příčinu neznáte, nebo pocity viny či studu, kterým nerozumíte. Pokud vám tyto nevysvětlitelné scénáře způsobují nepříjemné pocity, ovlivňují vaše zdraví nebo vztahy, může vám pomoci regresní terapie jako způsob, jak se dostat k příčině vašich reakcí a pracovat na vytvoření plánu, jak se z nich uzdravit (zpracovat to, vyčistit, proměnit apod.)

Cílem této formy regresní terapie je zjistit příčinu vašich současných myšlenek a reakcí. Terapeuti a NLP praktikanti, kteří tuto metodu používají, mohou precizním způsobem vést k uvolnění podvědomých vzpomínek, které řídí vaše současné chování.

Tato forma terapie se často používá k tomu, aby pacientům pomohla překonat problémové situace, jako jsou traumata, fobie, panické chování a další na psychiku zatěžující události, které dostávají člověka do emocionální nepohody.

Regresní terapie vychází z přesvědčení, že nevyřešené problémy z minulosti mohou mít významný vliv na současné myšlení, chování a emoce člověka.

Jednou z forem regresní terapie, která si v posledních letech získala oblibu, je regresní terapie neurolingvistickým programováním (NLP) nebo zkráceně NLP regresní terapie.

Zbavte se negativních emocí z minulosti! Opusťte omezující nastavení z minulosti! Rozhodněte se vyřešit “kořeny” problému jednou navždy.

NLP regresní terapie je vhodná pro. .

 • Problémy se sebevědomím a podceňováním se, pocity studu
 • Problémy s intimitou a vztah k vlastnímu tělu
 • Pro sezení na hubnutí
 • Pro strach, fobie a úzkostné stavy
 • Při depresi nebo celkovém pocitu sklíčenosti a zmaru
 • Hněv a jeho nevysvětlitelné projevy agrese
 • Vztahově vyhrocené bolestivé situace
 • Traumatizující události z dětství

Regresní terapii můžete použít prakticky kdykoli, když...

 • Klient má reakci, která se mu nelíbí.
 • Klient reaguje neúměrně aktuální situaci.
 • Klient vykazuje známky regrese, když přemýšlí o svém problému (ukážu vám, jaké známky hledat).

Pokud pracujete s lidmi a nikdo vás nenaučil efektivní regresní techniky, přicházíte o cenný soubor dovedností při práci s lidmi!

Když pochopíte, jak s regresí pracovat, uvědomíte si, že jde o super-účinný nástroj, který by měl ovládat každý terapeut nebo NLP kouč / NLP praktikant.

Regresi pomocí časových linií, která je specialitou kvalitního NLP výcviku již na úrovni Practitioner, lze použít u velkého procenta problémů, se kterými za vámi klienti přicházejí.

Příklad z praxe:

Klient Tomáš měl celoživotní problémy v oblasti navazování partnerských vztahů. Standardní metody nevedly ke změně. Teprve když jsme využili “cestování v čase”, jak tomu v NLP říkáme, dokázali jsme najít ty správné momenty, ve kterých vzniklo destruktivní chování klienta (konkrétně šlo o shazování sebe sama před atraktivním protějškem), které nevědomky dělal a tak hatil sám sobě šance na možný úspěch.

Jakmile jsme si byli jistí počátkem, určili jsme důvody vzniku a jeho budoucí dopady a provedli nahrazení reakce za více vyhovující, s aplikováním kotvícího mechanismu pro trvalé uchování nového naprogramování.

Klient měl pak bezprostředně již jiné fyzické i verbální projevy u simulace atraktivního protějšku. Zhruba za 6 týdnů od provedení této NLP regresní terapie pak již klient avizoval počátek nového vztahu s žádoucí partnerkou.

O čem NLP regresní terapie však rozhodně není:

 • Tato forma regresní terapie nepracuje s minulými životy ani jakýmkoliv duchovním či náboženským výkladem. 
 • Není to o postupu “Jak najít klíče, ztracené doklady nebo si zapamatovat poznávací značku”.
 • Nejde o to, “jak vyvolat vzpomínky”, o kterých si klient myslí, že se mohly stát (nejde o rybářskou výpravu).
 • Není to regresní terapie někoho jiného, tj. vše vychází z vás, vašeho života, vašich vzpomínek.
 • Není o nuceném prožívání toho “špatného”. Nevedeme klienta k ještě větší traumatizaci!

Zrekapitulujme si, co vám může regresní terapie skrze NLP přinést:

Ve vašich vzpomínkách lze nalézt mnoho poznatků a odpovědí a NLP regresní terapie by mohla být jedním ze způsobů, jak je prozkoumat a zpracovat jednou provždy to, co ve vás zanechalo jiné než žádoucí projevy chování.

Pokud jste zvědaví a uvažujete o vyzkoušení tohoto typu terapie, zvažte vyhledání kvalifikovaného NLP Praktikanta, který absolvoval skutečně certifikovaný výcvik, na kterém se terapie pomocí časových linií učí.

Pokud jste koučem / terapeutem, doporučujeme vám výcvik NLP Praktikanta absolvovat a tak se naučit, jak ještě lépe můžete svém klientům pomáhat skrze vysoce účinné NLP regresní terapeutické intervence. 

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *