Fascinující NLP a jak Vám promění život

Portrait of excited and amused young woman gasping fascinated while pointing up, standing white background
NLP Mysl a myšlení NLP v životě

Fascinující NLP a jak Vám promění život

Když jsem poprvé slyšela termín „neurolingvistické programování“, napadla mě spojitost s programováním na počítači. Vcelku se to nabízí, že? Ve skutečnosti je to trochu jinak, což jsem posléze sama osobně poznala, ale vlastně jsem tak daleko od pravdy nebyla; tak, jak se programuje počítač, tak svými slovy každý z nás určitým způsobem programuje svou mysl. Lidská mysl je totiž nejúžasnější nástroj na světě, výkonnější než leckterý počítač. A NLP určitým způsobem pracuje s lidskou myslí. A tím je NLP pro mě tak fascinující. 

- Creating artificial intelligence

Lidé si často ani neuvědomují, že slova či přesvědčení o sobě samém, které v každodenním životě používají, velmi ovlivňují jejich životy – jejich přemýšlení, změnu nálady a chování. A to buď pozitivně, nebo negativně. Vidíte se i Vy v tom, že používáte tato slova či věříte tvrzením o sobě samém např.: bojuji, snažím se, jsem úplně mrtvá/ý únavou, nezasloužím si peníze, nemůžu být šťastný/á apod.? Když se nad tím zamyslíte, jaký výsledek (chování) bude mít Vaše uvažování (přemýšlení) s použitím těchto slov či tvrzení? 

Bojujete s něčím? Pak s tím opravdu budete bojovat. A může být boj příjemný? Pozitivní? Právě naopak, že? A takových příkladů najdeme víc.  

Co je NLP

Ale pojďme zpět k neurolingvistickému programování (dále jen „NLP“). 

Co si pod tímto pojmem vlastně můžeme představit? Je to metodologie vyvinutá matematikem a psychologem Richardem Bandlerem a lingvistou Johnem Grinderem v 70. letech 20. století. V té době sledovali (modelovali) tři významné terapeuty Miltona H. Ericksona, Virginii Satir a Friedricha Perlse a pátrali po vzorech jejich úspěchu. Erickson, Satir a Perls totiž dokázali pomáhat lidem i v těch případech, při kterých ostatní terapeuti selhávali. Bandler a Grinder zkoumali, jak je možné, že při práci se svými klienty dosahovali tak excelentních výsledků. Pozorovali jejich neverbální komunikaci, jaký jazyk používají při komunikaci s klienty a zkoumali jejich vzorce myšlení a chování. Když toto vše dali dohromady, vzniklo NLP.  

Neuro: smyslové orgány – svět vnímáme smysly, je to vědomý a nevědomý způsob zpracování informací (obrazy, zvuky, vjemy, pocity, chutě a vůně) pocházejících z vnějšího světa, vytváříme si první mentální mapu,

Lingvistické: řeč – informacím z vnějšího světa po průchodu z první mentální mapy přiřazujeme vlastní význam a vytváříme druhou mentální mapu; NLP mapuje a vysvětluje, jaký dopad mají slova na způsob přemýšlení, na změnu nálady a chování,

Programování: opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé reakce na základě jazykového zhodnocení vnímané situace; NLP používá velmi efektivní metody na změny způsobu chování, které jsou  v souladu s našimi hodnotami a cíli.

Na NLP mě fascinuje to, jak je v technikách čistý jako horský potůček, a že dokáže rychlostí blesku měnit ve způsobu myšlení nebo chování lidí to, co jim neslouží (a je tak nežádoucí), na reakce žádoucí. 

Možná, že se právě teď ptáte, jak je to možné? 

V NLP se totiž používají různé nástroje a modely, pomocí kterých poznáte Vaše podvědomé programy, které řídí Vaše chování v osobním i pracovním životě. To znamená, že za pomocí NLP můžete poznat sami sebe, poznat co Vás brzdí a limituje, a změnit to. Můžete změnit nežádoucí chování či reakce na žádoucí (podporující), zbavit se zlozvyků, různých typů strachů, zvýšit si motivaci k určité činnosti a zlepšit komunikaci mezi lidmi. A rovněž lze díky NLP zlepšit i komunikaci sám se sebou. 

NLP a limitující přesvědčení

Možná si povšimnete určitých limitujících přesvědčení o sobě samých, které Vám kdysi někdo řekl, kterým věříte, a které ve Vás uvízly jako ryba ve vyschlém korytě řeky:

Nejsem dost dobrá/ý. 

Nemůžu být šťastná/ý. 

Nemůžu být úspěšná/ý. 

Nenajdu si toho správného partnera.

Nezasloužím si peníze aj.

Omezující přesvědčení o sobě samém nás velmi brzdí, nutí nás zůstávat na místě, přešlapovat a nejít za tím, co skutečně chceme a po čem toužíme. Určují, co budeme vyhledávat a co ne. Velmi ovlivňují kvalitu života člověka.

 

Jak by se Vám líbilo trvale změnit tato nepodporující přesvědčení na nové podporující? 

NLP disponuje řadou velmi efektivních nástrojů pro práci s přesvědčeními. 

 

Chcete změnit Váš způsob chování či reakce v určité situaci? Např. máte trému při mluvení na veřejnosti, nechce se Vám dělat nějakou činnost, nechce se Vám vstávat, jíte večer sladkosti u televize aj. Pomocí NLP to efektivně změníte. 

 

Nevíte, jak dosáhnout svého cíle? Pomocí NLP si uvědomíte, jak Váš cíl přesně vypadá a jak ho dosáhnout. 

 

Potřebujete posílit například své sebevědomí, jistotu nebo vnitřní klid? I to NLP umí, jak různé silné vnitřní zdroje posílit. 

 

Využití možností NLP je opravdu hodně ve všech možných oblastech, které Vás napadnou. Pro mě NLP znamená fascinující způsob, jak pomocí různých nástrojů a technik rychle a trvale zlepšit kvalitu života člověka, jak dosahovat lepších výsledků a být efektivnější a šťastnější. Vždyť každý člověk má právo na štěstí. A díky NLP lze stavu mysli nastaveného na štěstí velmi rychle a efektivně dosáhnout.  

 

Můžete začít být zvědaví, jak NLP promění Vás a Váš život tak, jako se housenka promění v krásného motýla. 

 

„Realitu vytváří mysl, svou realitu můžeme změnit pomocí své mysli.“ Platón

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *