Využití NLP ve školním prostředí

Young Woman Teaching Class
NLP Zkušenosti absolventů

Využití NLP ve školním prostředí

Když jsem se přihlásila do NLP kurzu, vůbec jsem netušila do čeho jdu. Jen jsem chtěla nějakým způsobem pozvednout své koučovací dovednosti, abych byla lepším koučem pro své klienty.

 Jsem mimo jiné také paní učitelka na základní škole, pracuji tam s učiteli a žáky na jejich problémech v rámci koučovacích sezení a NLP mi krásně pomáhá urychlit proces  jejich změn v myšlení. Momentálně pracuji se čtyřmi žáky a dvěma učiteli. Hned po prvním kurzu jsem chtěla vyzkoušet, jak jednotlivé principy fungují. Vše jsem měla možnost vyzkoušet jak ve škole, tak i mimo školní prostředí. Ve škole jsem prováděla principy pouze face to face. Techniky NLP jsou proveditelné online, ale některé nemusí být úplně online pro klienta i praktikanta komfortní.

- cute kids paying attention to the teacher 2022 03 09 02 45 07 utc

Rozdíly v práci s dospělými a dětmi

Než se pustím do jednotlivých principů, tak jak mi fungovaly přímo v praxi, chtěla bych nasdílet, jak vnímám rozdíl při používání těchto principů u dětí a dospělých. Jelikož děti mají ke mně velkou důvěru a jsem pro ně přirozená autorita, neměly problém si techniky vyzkoušet. Děti mají větší fantazii a vnímala jsem i větší emoční reakci než u dospělých. Jejich změny výrazu ve tváři byly evidentně výraznější. Dospělí nejprve projevovali nedůvěru k NLP. Jejich nedůvěra plynula z neznalosti těchto principů. Je potřeba vysvětlit správně o co se jedná, tak aby to bylo pro ně srozumitelné.

Technika pozice vnímání v práci s dítěte

Ohlédneme se za některými principy z NLP, jak jsem je používala právě ve školním prostředí. Na sezení  ke mně dochází čtrnáctiletý hoch a v rámci koučovacího sezení jsem použila techniku NLPPozice vnímání, kdy se podíval na poslední vyhrocenou hádku s otcem. Byl ochotný do toho jít. Když se měl obout do bot svého otce, udělalo se mu nevolno a musela jsem toto NLP cvičení ukončit. Udělala jsem separátor (klient se zase vrátí od myšlenek do reality) a zeptala jsem se, jestli si něco uvědomil (i když toto cvičení nebylo dokončeno). Překvapila mě jeho odpověď. Řekl, že musí změnit svoje chování vůči otci a okolí. I přesto si došel k silnému uvědomění, na kterém pak budeme pracovat v rámci koučovacích sezení. Pro mě je to cenná zkušenost, že opravdu tyto principy používané v NLP mohou být velmi silné. I když vše nebylo řádně dokončeno, je možno dojít k nějakému uvědomění. Je dobré upozornit klienta, že to pro něj může být emočně náročné. Ve školním prostředí by bylo dobré použít tento princip Pozice vnímání na konflikty i mezi spolužáky (věková skupina 12+). Vidět konflikt z různých pozic může zrovna pomoci objasnit některé větší vztahové problémy mezi spolužáky ve škole.

Technika pozice vnímání při práci s dospělým

Pozice vnímání jsem vyzkoušela i na učitelích. Klientka chtěla pořešit vztah se svou kolegyní, jejich pracovní problémy a tím i narušené vztahy. Vnímám jako přínos, když klient slovně popisuje, co se v něm děje, ale samozřejmě je vždy na klientovi, zda chce svou cestu v jednotlivých pozicích komentovat. Nejsilněji se projevovaly emoce při vstoupení do pozice druhé osoby, se kterou jste měli konflikt. Je velmi přínosné vidět klienta v roli pozorovatele, který je pak rádcem, a tím pádem to podpoří větší uvědomění. Na rozdíl od koučování řešení konfliktů, pomocí pracovního listu, kde se klient dostává také do různých rolí, je tato technika rychlejší a dle mého názoru efektivnější a silnější z hlediska nejrůznějších uvědomění.

Pozici vnímání jsem zkoušela i na jiných klientech, kteří se pokoušeli ohlédnout za konflikty v rámci vztahů v rodině, např. dcera a matka, tchán a snacha. Zde projevují klienti daleko silnější emoce než při řešení konfliktů na pracovišti, což je pochopitelné. Během zkoušení tohoto principu s klienty jsem zjistila, že je dobré jim nejdříve vysvětlit co znamená ,, pozitivní záměr a co znamená vyšší pozitivní záměr“, setkala jsem se s klientem, že nerozuměl, tomuto výrazu. Když jsem dalšímu klientovi vysvětlila, na co se ho budu ptát a jak tomu,, vyšší pozitivní záměr“ rozumí, bylo to pro toho klienta lepší. Tuto techniku vnímám jako velmi silnou při řešení konfliktů.

Neurologické úrovně - cíl

Neurologické úrovně jsem měla možnost vyzkoušet jak na žácích, tak na učitelích. Opět  zde bylo vidět krásné propojení s koučováním, kdy jsme si stanovovali jednotlivé cíle v rámci koučovacího sezení a pomocí koučovacích otázek jsem rozpřemýšlela klienta na vizi a dopad jeho cílů na jeho život. Pokládala jsem tzv.,, who“ otázky a chtěla jsem ještě umocnit chuť a motivaci do práce na cílech, tak jsem zařadila techniku ,, Neurologické úrovně -cíl“. 

Čtrnáctiletá dívka  chtěla pracovat na své váze. Při provádění jednotlivými úrovněmi je opravdu velmi důležité, aby klient velmi silně cítil pozitivní dopady na svůj život při splnění cílů. Tato technika na uvědomění si svého cíle a přiblížení se ke své vizi je také velmi silná. Opět jako velmi přínosné jsem vnímala nejdříve koučovacími otázkami rozpřemýšlet klientku, aby si uvědomila pozitivní dopad při splnění svého cíle do budoucnosti. Z NLP jsem ještě využila tzv. řetězení cílů na zvětšování cíle. Klient by měl cítit silnou motivaci ke splnění svého cíle. Řešení nadváhy, zvláště u dívek v pubertálním věku je pro ně velmi citlivé téma, jelikož jsou s tím spojené i další problémy jako nízké sebevědomí, strachy vystupovat a cokoli prezentovat před třídou. Na pomoc s řešením těchto problémů jsou také vhodné nejrůznější techniky z NLP jako Kruh dokonalosti, Kotvení, Map Across aj.

Problémy se sebevědomím u pedagogů

U pedagogů je velmi zajímavé, že přestože vystupují před dětmi, rodiči, tak řeším témata které jsou sebevědomí, strachy z vystupování na veřejnosti. Při komunikaci s těmito lidmi leckdy navenek působí sebevědomě, ve své profesi působí jako profesionálové, na druhý pohled mají spoustu vnitřních rozporů. Jak je možné, že tolik pedagogů má problémy právě se sebevědomím? Možná to bude i tím, jak většina společnosti učitele negativně vnímá a to také může přispívat k nižšímu sebevědomí nebo sebedůvěře, protože zrovna toto povolání nepatří k těm nejprestižnějším ve společnosti. Spousta pedagogů trpí i syndromem vyhoření a techniky NLP mohou pomoci i v této oblasti.

- outdoor school teacher with group of teenage high 2022 01 26 15 26 34 utc

NLP ve škole

Vše co jsem si mohla zatím vyzkoušet ve škole, tak ne vždy všechno souviselo se školním prostředím. Témata, která si chtějí žáci nejvíce pořešit jsou tréma, strach ze zkoušek a zkoušení, nízké sebevědomí, prokrastinace, nechuť k učení. Učitelé zase nejvíce řeší témata jako vyhoření, nechuť do práce, nízké sebevědomí. Každá technika z NLP si zde najde své zastoupení. 

Zjistila jsem, že nejlépe se mi pracuje s věkovou skupinou 14+, s mladšími dětmi jsem ještě neměla možnost získat zkušenosti s používáním NLP. U učitelů jsem narazila z velké části k nedůvěře jak ke koučinku, tak i k NLP. Spousta lidí o těchto metodách slyšela a myslí si, že ví o čem jsou a mají k nim předsudky. Myslím, že by byla dobrá nějaká větší a srozumitelná osvěta a informovanost o přínosech těchto metod a technik na život lidí a možnosti posouvání se vpřed. Na druhou stranu je pravda, že dnes se může prohlásit za kouče nebo praktikanta prakticky každý bez většího vzdělání. A tím pak vzniká nedůvěra k těmto oborům.

Já a NLP

Já jako kouč školy, kdy mám být nápomocná jak žákům, tak i kolegům musím být sama se sebou vyrovnaná, abych mohla pomáhat. Jelikož vidím, že opravdu spousta dětí potřebuje nejen kouče, ale nejlépe i psychologa. Je to pro mě leckdy náročné, musím konzultovat s odborníky z řad psychologie, zda mohu vůbec s takovými žáky pracovat a pokud ano, tak jak. Vnímám to jako velkou zodpovědnost, ale i zároveň jako možnost pomáhat a to mě naplňuje. Musím se vždy před každým sezením na klienty opravdu připravit, projít si znovu techniky jak koučovací, tak i ty z NLP a prozkoumat jaké vhodné principy na koho použít. Je třeba se více zaměřovat i na neverbální projevy klienta a navnímat jeho způsob přemýšlení a o jaký typ člověka se jedná, zda vizuální, sluchový nebo kinestetický. To půjde s větší praxí. Čím lépe se ovládají techniky, tím více se přiblížíte ke klientovi.

Principy NLP je opravdu dobré kombinovat s koučováním, ale také lze i samostatně. Koučovací techniky, které jsme se učili na kurzu pro kouče na návyky, zvyšování sebevědomí, řešení konfliktu, nastavení cílů jsou techniky, na kterých klient musí pracovat déle, aby došel k tomu co chce. NLP se mi líbí, jelikož jsou tyto principy rychlejší a leckdy účinkují hned. Ve školním prostředí je to velmi vhodné, jelikož nejde časově zvládnout dělat se všemi zájemci koučovací sezení. Důležité je vždy mít i souhlas zákonných zástupců dětí.

- senior teacher assisting schoolgirl in using digit 2022 12 06 01 16 45 utc

Co říci na závěr. Nikdy by mě nenapadlo, kam se posune můj život díky koučování a NLP. Změnila jsem své myšlení , uvažování a i vnímání druhých lidí. Pomáhá mi to neuvěřitelně v mé pedagogické praxi. Můj přístup ve výuce i k žákům. Smysl vidím v tom, aby se u dětí vypěstovalo zdravé sebevědomí a posilovala motivace k tomu, aby z nich vyrostla ta nejlepší možná verze sebe samých a k tomu jim může pomoci koučování i NLP. Pochopila jsem, že jde o celoživotní vzdělávání a kdo do tohoto vlaku nastoupí, nikdy se nesmí ve svém seberozvoji zastavit, aby byl co největším přínosem pro své klienty. 

Koučovací přístup ve škole i NLP bych zavedla jako povinný předmět na vysokých pedagogických fakultách. Nejen, že to pomůže samotným pedagogům se sebou pracovat, tak především v jejich přístupu k žákům, vidět věci jinak, s nadhledem, porozumět, mít schopnost empatie. Kdy jim samotní pedagogové mohou být nápomocni s jejich nejrůznějšími problémy.

Zaujalo Vás, co vše dokáže NLP nejenom při práci ve školním prostředí? Chcete, aby se i Váš život posunul díky NLP?

Projděte si naši nabídku kurzů NLP!

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *