Naplněný život aneb cesta od vyhoření k pochopení sebe sama

Vyhoření a naplněný život
NLP NLP v životě Terapie

Naplněný život aneb cesta od vyhoření k pochopení sebe sama

Každá doba si nese své. Jen v té dnešní čelíme daleko většímu náporu informací, než tomu bylo dříve. Jak i přes to začít žít naplněný život?

Změna se stává trvalou součástí našeho života.

O to větší výzvou je, jak s tím vším naložit, když nás učili žít život zrovna takhle. Když nás učili jistotám a držet se jich. Již od narození nám říkali, co máme dělat a jak. Začalo to rodiči a prarodiči, pokračovalo v mateřince a ve škole a plynule to pokračovalo v zaměstnání. Všude jsme se často cítili jako roboti, kteří jsou předurčeni k tomu, aby plnili požadavky a očekávání ostatních. A najednou jsme vyrostli a možná ještě silněji vnímáme, že něco potřebujeme mít prostě jinak. 

Všude kolem je spousty návodů a informací. Ale jak se v tom vyznat? Jak se poprat s tím vším, co jsme v životě automaticky pod vlivem okolností přijali za své, a přitom to to naše vůbec nemusí být? Jak se orientovat v záplavě nejrůznějších informací a najít cestu ven? Jedním z možných způsobů je využít technik neurolingvistického programování.

Pomocí nich lze nalézt konkrétní odpovědi a vydat se na cestu žádoucí změny. V porovnání s jinými směry efektivněji a rychleji. Ať už jde o vnitřní konflikty, dilemata, opakující se situace, zlozvyky, strachy, fobie, vlastní přesvědčení, vztahy, kariéru…  

Jak je možné, že to tyto techniky zvládnou? Vycházejí, kromě jiného, také z neurovědy. Jsou postaveny na poznatcích o tom, jak je náš mozek mocný. Ví přesně, že stará spojení, která si vytvořil, nelze mazat. Ale ví také moc dobře, že lze budovat spojení nová a silnější než ta původní. Jen k tomu potřebuje naši pomoc, pevné rozhodnutí a vůli.  

Od vyhoření k naplněnému životu

Nalezení sama sebe pomocí relaxace

Vlivem neustálého přizpůsobování se situacím a okolnostem se mnoho lidí dostává do stavu odpojení. Díky častému „musím“ ztrácejí energii, životní elán, pozitivní přístup k životu. Zůstává jen to vyčerpávající. V konečné fázi často nemají tušení, kým jsou a působí jako fyzické schránky bez života. Jde o častý jev vyhoření, deprese. Takoví jedinci přestávají vnímat jakékoliv emoce. Necítí ani sebe, ani vztah k ostatním a začínají pochybovat o své existenci.

Pokud dojde k takovémuto odpojení, je potřeba naučit se znovu vnímat sám sebe na prvním místě. K takovému objevení, na jeho počátku, výborně napomáhají relaxace. Techniky, které naši mysl uvedou do stavu alfa – hlubšího vnímání, otevřeného vědomí a do těch míst uvnitř nás, kde jsme skutečně doma. Do stavu, který já osobně nazývám „nabíjecí“. Je to jako když připojíte mobilní telefon na nabíječku. Stačí chvíle a baterie je opět plná. Stáváme se všímavějšími. 

Pravidelné praktikování těchto cvičení je v životě více než přínosem. Je jedním z prvků, pomocí nichž začínáme získávat zpět svou energii. Energii potřebnou nejen pro tělo a fyzické uzdravení, ale také pro mozek a jeho fungování. Pro nalezení smyslu svého života a všeho, co v něm děláme. Případně toho, co bychom v životě konat chtěli.  

Relaxace lze provádět o samotě, případně s pomocí relaxačních nahrávek. S podporou průvodce jsou však tato cvičení ještě hlubší a efektivnější. 

Není to tak dávno, kdy mě oslovila bývalá kolegyně s tím, že potřebuje okamžitou pomoc. Její stav byl až panický. Když jsem ji vyzvedávala, byla to hromádka neštěstí, která se sotva držela na nohách a lapala po dechu. Bez podpory neudělala ani krok. Žena, která byla dříve schopná zastat práci minimálně za dva dohromady, a přitom zářit úsměvem a naplněním z toho, co dělá. Přišel nečekaný životní okamžik, při kterém se rozjelo kolo negativních myšlenek a strhlo ji do deprese. Rázem zapomněla na všechno, co do té doby v životě dokázala. 

Přivedla jsem ji do své koučovny, uložila na pohovku a postarala se o dostatečný přísun tekutin. Cinkla jsem tibetským zvonečkem a uvedla ji do relaxace. Pod vedením mých slov se soustředila na svůj dech a dovolila si uvolnění a pocit bezpečí. Někdy je až nepochopitelné, jaký neuvěřitelný efekt má změna prostředí a uvolnění se do prostého bytí. Po hodině odcházela již po svých, bez opory
a s klidným dechem. 

Překonání negativních přesvědčení procházkou do minulosti

Dá se říct, že největší posuny v mém životě nastaly právě díky „návratu“ do minulosti a změně úhlu pohledu na to, co se tam dříve odehrálo. Někdo tomu říká odpuštění, někdo pochopení, někdo nasycení. Ať tak nebo tak, jde o proces, který má pozitivní vliv nejen na psychiku, odbourání vnitřních sabotérů, ale ve finále, díky všemu předešlému, také na zdraví jako takové, včetně toho fyzického. 

Ve chvíli, kdy se díky vlastní vůli a za pomoci relaxace začínáme dostávat ze dna zpět do vlastní síly, přichází totiž další uvědomění. Začínáme vnímat, jak o sobě přemýšlíme. Všímáme si také situací, které se nám v životě opakují. Mysl se nám stále dokola snaží vnucovat, jací jsme. Najednou vidíme ta přesvědčení typu „nejsem dost dobrá“, „jsem k ničemu“, „nestojím za nic“, „to si nezasloužím“. A nemáme ani tušení, odkud se berou. A tak jim často věříme, což vede k dalším opakování cyklů a dělání věcí stále stejným způsobem se stejnými či podobnými výsledky. 

Cesta do minulosti je cesta z tohoto kola ven. Cesta, která nás zavede po časové ose zpět k okamžikům, odkud se tato přesvědčení vzala. Do situací, kde se tyto vzorce do mozku zapsaly. Často by nás ani nenapadlo, v jakých momentech to, čemu věříme, vzniklo. 

Bývají to někdy nenápadné situace. Například když nás vedli poprvé do školky a my jsme neměli potřebnou podporu od rodičů. Někdy jsme se účastnili hádky mezi dospělými a některá jejich slova jsme přijali za vlastní. Jindy jsme se chtěli svým skutkem zavděčit a odměnou nám bylo nepochopení a rozčílení zúčastněných. Někdy jsme se chtěli zviditelnit, abychom konečně dostali pozornost a lásku, po které jsme tolik toužili. Spousty momentů, na které náš mozek a naše podvědomí nezapomíná. Veselé, i ty traumatické. Momenty, na které si vědomě nevzpomínáme, ale jsou stále naší součástí.

Zkoumáním této své historické cesty pomocí časových a prostorových linií objevíme chvíle, které s našimi přesvědčeními úzce souvisí. A jednou pro vždy je zpracujeme a odevzdáme. Vždy, když si touto metodou projdu, je to jako kdyby ze mě spadl další kámen, který mě tížil a cítím se o poznání svobodněji. 

Mám ještě v čerstvé paměti vyhořelého klienta, který jako dítě vyrůstal u prarodičů. Jeho přesvědčení, že nestojí za nic, ho provázelo již od dětství a v pravidelných periodách ho stahovalo k zemi. Netušil, odkud se to bere, proč má opakovaně v dvouletých periodách tak silná období nechuti k životu a proč ho návrat k lepší náladě stojí vždy tolik úsilí. Díky vedené procházce do minulosti objevil situaci ve věku jeho tří let. Podvědomí mu umožnilo pohlédnout z nadhledu na to, jaké to tenkrát bylo a co mu chybělo. Bylo toho hodně, co jako dítě potřeboval k tomu, aby se cítil být milován a v bezpečí. Tolik let ho provázely pocity rozpáleného pohrabáče v hrudi až do tohoto okamžiku. Konečně se po letech začal cítit svobodně a odcházel s hlubokým uvědoměním, že své sebevědomí má už i nyní. Barva a výraz jeho tváře toto jen potvrzovaly. 

Jiná klientka odcházela naplněná láskou, klidem a harmonií, s vědomím, že tuto lásku a vnitřní sílu má neustále v sobě.  To vše díky zpracování nepříjemné situace, kterou zažila ještě v prenatálním období.  

NLP jako účinný nástroj vypořádání se se strachy

Změna přesvědčení není to jediné, co je potřeba překonat na cestě k naplněnému životu. Pokud chceme v životě jiné výsledky, musíme začít dělat věci jinak. Je to nové, neznámé, a tak na řadu přichází strachy. Obavy z toho, že to nezvládneme, z nejistoty, z toho, že nebudeme tak úspěšní. I tyto chvíle lze rychle a efektivně překonat pomocí metod NLP. 

Nedávno se na mě obrátil klient v rozvodovém řízení, který se obával jakéhokoliv dalšího jednání se svou ženou. Pomocí techniky NLP změnil svůj přístup k daným situacím, a to pozitivně. Vzrostla mu sebedůvěra a odhodlání vydat se svou cestou a být skutečně sám sebou se vším tím, kým je. Přijal zodpovědnost za sebe a ženě nechal zodpovědnost, která náleží jen jí. Osvobození jako by mu někdo sundal okovy. A to celé během třiceti minut, které si věnoval.

- domestic conflicts concept senior spouses quarrel 2023 05 04 00 09 39 utc

Pochopení konfliktu

Konflikty – po většinu života jeho přirozená součást. Co se tomu druhému honí hlavou a proč mi to dělá? Tyto a spousty dalších myšlenek, které naše mysl předhazuje stále dokola. Přesně ty typy myšlenek, které působí jako vysavač životní energie. 

I na to NLP myslí. Co vás vede k tomu, že děláte právě to, co děláte? Jaké to asi je v kůži protivníka? Jak by se změnil úhel pohledu při posouzení nezávislým pozorovatelem? Různé pozice vnímání přináší nejrůznější úhly pohledu. Trochu jiný přístup, který vede k pochopení a uklidnění limbického systému. 

Ještě teď mám před očima úlevu v očích klientky, která měla silný konflikt se synem. Rozpory mezi nimi se táhly již několik let, a to i přesto, že v minulosti byli jako nejlepší kamarádi. Pochopila, co syna vede právě k takovému chování, kterým se projevuje. Zároveň uviděla, co sama může změnit tak, aby se jejich vztah opět napravil. Přiznala si svou zodpovědnost a uvědomila si, že také syn je již dospělý a zodpovědný sám za sebe.  

Vyšší smysl života

Spousty z nás je si na své cestě životem vědomých toho, co v životě nechceme. Ale napadlo nás někdy, že se můžeme zabývat také tím, co chceme? Že se můžeme zabývat svými sny a tvořit si cestu k nim? 

Postupným zpracováním bariér a změnou životního stylu se díky NLP dostáváme do stavu, kdy najednou pociťujeme více energie a chceme od života něco víc. Hledáme jeho vyšší smysl. Ten, který je s námi v souladu a my sním. 

Najít a uvědomit si své skutečné poslání není otázkou vteřin ani minut. Může to být otázkou hodin, často i dní plných intenzivního přemýšlení nad smyslem života. 

Pomocí NLP techniky neurologické úrovně objeví klient své poslání někdy tak rychle, že je z toho sám překvapený. Nalezení vyššího smyslu je zdánlivě vedlejším produktem této techniky, nicméně díky silnému prožitku, ke kterému v ní dochází, je přijetí takto nalezeného smyslu života o to hlubší. Výsledný efekt se do života promítá téměř okamžitě. A s ním roste i životní motivace.

- a happy young woman in a pink dress with raised ar 2022 11 15 17 03 06 utc

Když zjistíme, jak je NLP mocné a přínosné, nezbývá než jej přijmout za svůj nový životní styl. Styl plný pochopení a přijetí, vědomě nastavených osobních hranic. Styl, který nám umožní zůstat ve svém středu a z tohoto stavu si, za plného prožívání přítomnosti, tvořit vysněnou budoucnost.  

Pokud se i Vy přejete objevit sílu NLP, přejděte na nabídku našich kurzů!

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *