Využití NLP pro lepší komunikaci s lidmi

Collaboration Communication Togetherness Work Concept
NLP NLP v životě

Využití NLP pro lepší komunikaci s lidmi

Komunikace mezi lidmi. Na večírku vidíte, jak se lidi mezi sebou baví. Ale opravdu si rozumí? Nebo jde jen o tlachání o věcech, které nemají žádný hlubší smysl? Nebo jde jen o to, aby nebylo ticho? Opodál sedí chlápek u baru. Bojí se oslovit slečnu, která sedí přes uličku.

Autobusová zastávka, kde všichni mlčí. Nikdo nepromluví. Žádný pozdrav, gesto. Babička, která s sebou táhne dvě naložené tašky potravin, ale nikdo nezvedne ani obočí. Nikdo ji nepomůže. Nikdo neví, že už prodělala čtyři operace a neví, jestli ty tašky donese domů.

Dva partneři, kteří sdílí jednu domácnost. Vychovávají malého chlapce. V místnosti je ticho, které občas naruší radostný smích dítěte a přesto mezi nimi je elektrické napětí, které by mohlo napájet půlku města. Oba dva vědí, že by měli mluvit, přesto se každý z nich bojí začít. 

Pracovník, který tvoří projekt. Od klienta má zadání, ale nezná všechny detaily a tak na základě svých domněnek vytváří projekt, který se klientovy vůbec nemusí líbit. Přesto nezvedne telefon a nezeptá se klienta, jaká je jeho myšlenka. Co má jeho projekt vyjadřovat.

Všechny tyto příběhy se dějí v reálném životě a mnoho dalších podobných. Sdílejí stejný problém. Problém komunikace. Otázkou zní: „Lze tyto problémy řešit?“ Mnoho lidí se mylně domnívá, že jsou nějací a že to je fixní stav, který nelze změnit. Co když to ale změnit jde? Co když existují metody, jak být zvídavý člověk na večírku. Nebo pozorný kolemjdoucí, který nabídne svou pomoc.  Milující partner, který mluví o problémech a chce je řešit. Nebo podnikatel, který se nebojí zavolat klientovi a doptat se na další potřebné informace.

Jedna z možností je využití technik Neurolingvistického programování, nebo-li NLP.

Proč NLP?

Existuje mnoho různých technik a informačních způsobů, které lze využít pro zlepšení komunikace. Můžete využít internet, který by napadl jako první spoustu lidí. Problém je, že informace na internetu jsou dost často pouze útržkovité. Obsahují jen části bez kontextu, který je důležitý pro pochopení jádra problému. Můžete využít knihy, které Vám určitě poskytnou více informací než internet. Ale bez praxe to bude stále chabé. A nebo můžete absolvovat kurzy.  Některé kurzy učí komunikační dovednosti tak, že se učíte fráze, které prostě fungují. Ty lepší Vás můžou učit styl vět, který si pak budete vytvářet sami.

NLP jde ještě mnohem dále. Víc do hloubky. Do hloubky našeho podvědomí, kde probíhá „programování“ na úrovni neuronů. Ačkoliv to může znít složitě, nebo moc abstraktně, obecné principy NLP jsou vlastně velmi jednoduché. Všechny naše vzorce chování jsou výsledkem našich zkušeností, které jsme zažili. Důvod proč se nějak chováme je důsledek toho, jak nás vychovali rodiče, jak k nám přistupovala škola, jak lidé, atp. Ale také to, jak jsme se naučili věci vnímat. Pokud se k nám někdo zachová jednou špatně a my to budeme brát jako těžkou zkušenost, kterou už nechceme zažít, může se naše podvědomí zachovat tak, aby nás v podobných situacích „chránilo“. Jenže v komunikaci nám to také může způsobovat bloky, které nás sice chrání, ale zároveň blokují. V NLP můžeme jít do hloubky, až do našeho podvědomí, kde vznikají tyto „bloky“ a uvědomit si je. Můžeme si vytvořit možnost volby. Zachovat se v dané situaci jinak. Resp. uvědomit si danou situaci a mít možnost rozhodnout se jinak. A nebo si pomocí různých technik tyto bloky přenastavit na pozitivní.

Udělej si sám

V prvé řadě bychom se podívali na možnosti aplikace NLP, které může každý udělat sám. Ačkoliv je přístup s koučem vždy lepší variantou, lze ji využít i sám pro sebe, resp. aplikovat ji sám na sebe.

Určitě jste si mohli všimnout, že i když s někým mluvíte ve stejném jazyce, přesto se může stát, že Vám vůbec nerozumí. Něco se mu snažíte vysvětlit jednou, podruhé, potřetí. Ale stále to nechápe.

Možná si říkáte, že prostě je jen hloupější než Vy. Co když jen nemluvíte „stejnou řečí“ jako on, a proto to nechápe? A tím nemyslím nářečí nebo podobné jazykové mutace.

- two persons enjoying talking to each other 2022 12 15 06 56 10 utc 1

Vnímání druhé osoby

Každý z nás vnímá svět kolem nás pomocí svých smyslů. Zrak, sluch, čich, hmat a chuť. V NLP je to označováno pod zkratkou VAKOG. Neboli Visual, Auditory, Kinaesthetic, Olfactory a Gustatory. A každý má jeden z těch smyslů dominantnější, pomocí kterých vnímá svět kolem nás. Nejčastěji se můžete setkat s VAK lidmi. Lidmi, kteří vnímají svět za pomocí vizuální stránky. Tedy toho, jak věci vypadají. Nebo lidi, kteří vnímají svět pomocí zvuků. Nebo pomocí pocitů. Tím se dostáváme k tomu, že pokud někdo mluví o tom, jak věci vypadají a snaží se to vysvětlit člověku, který vnímá věci podle zvuků, nemusí to ten druhý pochopit. 

Pomocí očních vzorců je možné se naučit rozeznávat lidi, kterou složku preferují a na základě toho s nimi jednat. Pokud je někdo více zaměřený na pocity, můžu mu svou komunikaci přizpůsobit tak, aby více vnímal pocity. Také je třeba zmínit, že nikdo z nás není čistý vizuál nebo kinestetik. Ale je to mix, kde jsou v nějakém poměru zastoupeny všechny složky.

Když už víme, kterou složku člověk před námi preferuje, můžeme své vyjadřování trochu upravit. Tzn. budeme volit slova, která charakterizují jeho reprezentační systém.

Pochopení

Určitě se Vám již někdy stalo, že jste měli na něco, nebo někoho nějaký názor. Ale pak jste zjistili další informace a najednou jste svůj názor přehodnotili. V komunikaci totiž může nastat situace, kdy máte ve svém okolí někoho, s kým si moc nerozumíte a Vaše konverzace může být velmi vyčerpávající pro Vás. V NLP můžeme využít proces vnímání, kdy se vžijeme do daného člověka, se kterým je naše komunikace špatná. A můžeme přemýšlet nad tím, jaký má záměr. To, co on dělá, není schválně. Přes své „filtry“ nějak vnímá svět, který nám následně prezentuje. A my se můžeme vcítit do jeho role a dojít k pochopení, jak to vlastně myslel. A pak ta komunikace s tím člověkem dostane úplně jiný rozměr.

Otázky

Další výbornou pomůckou v komunikaci jsou otázky. Ale nemyslím otázky, jak se dnes máš, co jsi dělal, atp. Jde o otázky, na které se ptát, když se jedná o konfliktní komunikaci nebo pokud si někdo na něco stěžuje.

Pokud jste ve vztahu, může nastat situace, kdy si jeden z partnerů začne stěžovat. „Ty mě vůbec nemáš rád!“ Každý může na podobný typ otázky reagovat různě. V pokročilých fázích manželství může přijít apatie a nebude na to vůbec reagovat. Nebo jen může odseknout se slovy, že ji má rád, atp. Ani jedna z variant není úplně vhodná. Resp. uzavírá konverzaci, místo toho, aby ji rozvíjela a odkryla jádro problému. V NLP je několik typů, které  člověk pochopí a na základě z nich může rozpoznat typ vzorce a adekvátně reagovat. Vhodnou reakcí by tedy mohlo být: „Jak víš, že tě nemám rád?“ Otvírá to dveře k další konverzaci a ujasnění si toho, co tím chtěl dotyčný říci. 

Toto mi přijde jako zásadní pro vztahy. Ať už kamarádské nebo partnerské. Člověk může být na někoho naštvaný z nějakého důvodu a přitom, když se položí správné otázky, může dojít k závěru, že ten druhý za to ani nemůže, nebo dojde k pochopení, proč jednal tak, jak jednal.

Naše podvědomí

O tom, jaký má na nás vliv naše podvědomí, bychom mohl vést velmi dlouhé diskuze. Stále nechápeme mnoho věcí, ale už teď spousta vědců potvrdila, že naše podvědomí má ohromný vliv na nás samotné.

Stačí, aby se nám v dětství stala nějaká událost. Pozitivní nebo negativní. V obou variantách má na nás velký vliv. A i když vzpomínku „zapomeneme“, stále tam někde je. A stále nás ovlivňuje. Dala nám nějaký vzorec chování, podle kterého se dnes chováme a jak jednáme. Důvodem, proč se neumíme projevit a máme blok v komunikaci, může být výsledkem nějaké události, která se nám stala v minulosti. Nebo jich mohlo být i více a postupně se nabalovat. Až nakonec zjistíte, že neumíte oslovit dívku u baru. A marně přemýšlíte, kde je problém, když s kamarády se bavíte úplně normálně. 

Cvičením můžeme vstoupit do svého podvědomí. Sice nám hned nemusí ukázat všechny vzpomínky, ale může nám dát signál skrz tělo. Co nám to přinese? Všímavost. Čím více budeme vstupovat do našeho podvědomí a více do alfa stavu, tím více se naučíme pozorovat své vlastní tělo a všímat si jeho signálů. Tyto signály můžou mít obecnější dopad na nás a naši cestu na tomto světě, nejen v komunikaci. Poznat, co udělat, kdy to udělat a vědět jak. Tělo vždy ví, co potřebuje a dostat se tak do souladu se svým tělem a svou energií.

- neuro linguistic programming or nlp therapeutic se 2021 08 27 14 37 12 utc scaled

NLP kouč

Komunikace nesouvisí pouze s tím, abychom uměli mluvit. Všichni umíme mluvit, používat slova a vyslovovat je. Přesto dost často nekomunikujeme. Strach, nízká sebedůvěra, stres, fobie apod. To všechno má na nás vliv a na to jestli a jak komunikujeme. Za pomocí kouče, který využívá techniky NLP můžeme zvýšit své sebevědomí, sebedůvěru, odbourat strach, fobie, zlozvyky a jiné nežádoucí chování.

Nežádoucí chování

Přejídáte se? Nechce se Vám žehlit? Bojíte se vystupovat na veřejnosti? A další nežádoucí chování, které máte. S koučem můžete identifikovat problém, který chcete řešit. A přímo tam, kde tento problém vzniká, nahradit tím, čím sami chcete. Kdykoliv vystupujete před více lidmi a máte před nimi mluvit, dostanete stres. Víte, jaké tam máte pocity. S koučem NLP můžete nahradit tento pocit za úplně jiný pocit. A když přijde situace, kdy máte vystupovat na veřejnosti, už tam není ten stres tak velký. A tím je komunikace otevřenější, volnější a Vy se můžete cítit lépe.

Kotva

Znáte člověka, se kterým neradi komunikujete? Pokaždé, když s ním mluvíte, začnete cítit, že z Vás vysává všechnu energii. Možná je velmi negativní. Nebo prostě jen má úplně opačný názor než Vy, a tak se stává komunikace velmi obtížná. Za pomocí kotvy si může Vaše tělo vytvořit vzpomínky na chvíle, kdy se cítíte plní klidu, energie a pohody. A tak, až přijde chvíli, kdy víte, že budete muset mluvit s daným člověkem, se kterým se necítíte dobře, aktivujete svou kotvu a tělo spustí proces, při kterém se dostanete do klidu. Pokud je Vaše vzpomínka velmi silná a vytvoří se silné spojení mezi kotvou a vzpomínkou, může Vám to být velmi nápomocné, i v dalších situacích.

Možná se necítíte úplně dobře v přítomnosti jednoho z Vašich rodičů, nebo někoho z rodiny. Máte tam velmi negativní vzpomínky, ale je tam i pár hezkých chvil. Pomocí kotev lze tyto negativní vzpomínky přetransformovat tak, aby převládaly ty pozitivní. Už Vás nebudou ovládat pouze ty negativní. Můžete zjistit, že najednou se v přítomnosti toho člověka cítíte v klidu nebo neutrálně.

Jelikož mozek dokáže pracovat pouze s jednou aktivní myšlenkou a při této technice se aktivují dvě kotvy zároveň, dochází ke kolapsu, kde potom za určitých podmínek, zvítězí ta pozitivní. A Vy můžete ucítit, jak se to ve Vás úplně změní. Tělem projde energie, která se zapíše v nejhlubších úrovních našeho podvědomí a najednou ucítíte klid.

NLP dokáže velmi účinně pracovat přesně tam, kde je to potřeba. Neřeší se důsledek, ale přímo jádro problému a to přímo tam, kde je to potřeba. V našem podvědomí. Postupně nás může měnit přesně tak, jak sami chceme. Být sebevědomým podnikatelem, který se nebojí prezentovat své služby a umí se prosadit. Cítit klid, když vystupujeme na meetingu. Ochotně navázat komunikaci s neznámým člověkem… Každý, kdo chce být lepší verzí sebe sama, ať už v komunikaci, práci, obchodu, vztahu nebo se jen zbavit svých strachů a žít spokojený život přesně tak, jak se cítí. To vše mu může umožnit NLP.

 Rádi byste využili NLP pro snadnější komunikaci s lidmi? Chcete se stát lepší verzí sama sebe a žít spokojenější život?

Podívejte se na nabídku našich NLP kurzů.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *