NLP jako brána k bohatství

bohatství
Mysl a myšlení NLP NLP v životě

NLP jako brána k bohatství

Jako člověk pracující v oblasti financí jsem měl hodně zkreslený pohled na slovo bohatství a jeho význam. Vnímal jsem ho jen z finančního pohledu, čím více milionů, tím je člověk bohatší. Díky NLP jsem změnil názor a nyní bohatství lidí vnímám v mnohem širším kontextu. Ano peníze tam stále hrají svojí roli ale už rozhodně ne tu primární. 

Ve svém okolí se často setkávám s lidmi, kteří řeší nějaké problémy, mají z něčeho strach, jsou ovlivněni nějakou událostí z minula, z dětství, věří nějakému přesvědčení. Vlastně mě asi nenapadá někdo z mého okolí, kdo by žádné „problémy” uvnitř v sobě neměl. Máme je všichni a všichni si neseme nějaké otěže, někdo tomu říká batohy. Je úplně jedno jak tomu budeme říkat, ale v každém případě jsou to věci, které na nás mají negativní dopad a ovlivňují celý náš život, i když si to neuvědomujeme. 

NLP je jako mapa světa v naší hlavě, kterou postupně odkrýváme. Můžeme si to představit jako nějakou PC hru, na začátku máme temnou obrazovku a jen kus odkrytý a my postupně, jak se ve hře posouvám a zlepšuji, tak si odkrývám další a další území. Na druhou stranu velikost našeho podvědomí (rozuměj mapy) je jako vesmír, taky je nekonečné a vždy v sobě můžeme objevit něco nového ještě nezpracovaného.

Díky NLP můžu s klientem tyto věci najít v jeho podvědomí, pomoct mu je identifikovat a odstranit nebo změnit, tak aby ho přestaly limitovat. NLP má oproti coachingu velkou výhodu, a to tu, že většina technik jde dělat bez znalosti obsahu a klient si požadovaný obraz vytváří jen ve své hlavě a my jako jeho průvodci jen sledujeme změny projevů jeho těla, protože podvědomí ovládá naší verbální, ale hlavně i neverbální komunikaci. Vzhledem k tomu, že změny probíhají na podvědomé úrovni, klient si třeba změny neuvědomí hned a hlavně se mu hned nezmění život, jak kdyby otočil prstenem Arabely. Věci se budou dít postupně tak, jak bude pracovat jeho podvědomí. Proto je hodně důležité pro nás kouče, být na klienta napojený a pozorovat jeho neverbální komunikaci, abychom měli jistotu, že změna proběhla.

A jaké jsou konkrétní příklady možného získaného bohatství? 

bohatství

Často se potkávám s lidmi, jejichž příjem není dostatečný na všechny věci, co by si v životě chtěli splnit. Mé doporučení bývá mimo jiné změnit práci a navýšit si příjem. Nicméně hodně lidí má strach ze změny, nevěří si, bojí se nového a tak radši neudělají nic a zůstanou ve stávající práci s nevyhovujícími podmínkami. U těchto lidí já můžu díky NLP tyto věci změnit na úrovni podvědomí, identifikovat ty strachy a pracovat na nich, tak aby se klient nebál změnit práci a více si věřil. Protože díky technikám bude znát své silné stránky a bude si více uvědomovat situace, kdy se mu dařilo a byl sebevědomý. Díky tomu může získat lepší práci, s lepší prací lepší příjem a tím pádem bude finančně bohatší. 

Krom špatných prací se také setkávám s lidmi, kteří řeší nějaký problém ve vztahu nebo v rodině. Někde je problém, ale hodně často lidi neví kde. Je velice jednoduché v tu chvíli vinit ty ostatní, než si přiznat, že třeba je chyba u mě. Vznikají různé konfliktní situace, které jsou mnohdy zbytečné a často ani na začátku člověk netuší, že to dopadne špatně. Ale bohužel ve vypjatých situacích nám klesá naše IQ, a my se přestáváme kontrolovat a více za nás promlouvá naše podvědomí.

Díky NLP můžu s klientem projít konkrétní situace a on si je může projít a hledat věci, kde se mohl zachovat lépe a hlavně taky se může na situaci podívat z pohledu druhé osoby. To mu často pomůže rozklíčovat důležité věci, které pokud si správně uloží do podvědomí, to bude příště v podobné situaci reagovat jinak. Spokojenější a klidnější vztah a harmonická domácnost nebo rodina jsou pro mnohé z nás klíčovým prvkem na cestě k bohatství, protože teplo rodiny je pro hodně lidí základ.

Co například zdraví? Nechalo by se NLP použít pro lepší zdraví? Vzhledem k tomu, že hodně zdravotních stavů může vycházet z psychosomatiky a potlačených „batohů” v našem podvědomí může nám správná identifikace těchto situací pomoci, protože se na ně buď můžeme připravit a nebo je můžeme úplně odstranit. A lepší zdraví znamená být bohatší. 

Výše jsme si ukázali několik příkladů jak se nechá NLP použít v praxi a jaké to může mít konkrétní dopady na to, aby žili lidé bohatší životy. To zdaleka nejsou všechny možné využití, ale jsou to velice časté v dnešní populaci. Už vím, že bohatství neznamená jen miliony na účtech, ale vnímám slovo bohatství jako to, co se skrývá uvnitř nás. Bohatství má mnoho významů, které jsou spolu hodně propojené. A pokud máme v pořádku hlavu, pracujeme na našich strachách, limitech, limitujících přesvědčeních, tak to vede k našemu bohatšímu životu i po finanční stránce, jelikož máme větší sebevědomí. 

Naše hlava je jako obrovská truhla s pokladem uvnitř a je jen na nás, kolik toho pokladu v průběhu života využijeme a kolik ho zůstane v truhle. NLP pomáhá využívat poklad v co největší možné míře. 

Mně NLP pomáhá zpracovat si limity v podobě strachů atd. abych si dokázal splnit svá přání, obchodní cíle a díky tomu i lepší osobní život, protože budu moct své rodině dopřát to, co chci. Bohatší život v mojí hlavě povede k většímu bohatství finančnímu a to opět povede k většímu bohatství uvnitř mojí hlavy. 

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *