Osobní zkušenost – Jak mohou NLP techniky změnit život a pohled na něj

Happy man
Zkušenosti absolventů Mysl a myšlení NLP NLP v životě

Osobní zkušenost – Jak mohou NLP techniky změnit život a pohled na něj

Když člověk prochází hlubokou životní krizí, má pocit, že vše kolem něj se hroutí a padá…

Mě taková situace dostihla po rozpadu dlouholetého manželství. Najednou jsem měl pocit, že jsem jako člověk naprosto selhal. Chyběla sebedůvěra, životní cíl, objevovalo se spousty strachů a nejistot. Chyběla absolutní motivace. Člověk se cítil, že padá do propasti. 

Po prvotním šoku jsem si však začal uvědomovat, že jsem žil špatně. Můj život se točil okolo běžné rodinné rutiny a pracovního stereotypu. Postupem času jsem si dále zvědomoval své zkušenosti z minulosti, své chyby a zjišťoval jsem, že cesta není jednoduchá a bude dlouhodobá a trvat celý život. Ale tu změnu jsem chtěl.

- bored man sitting on the floor at his appartment 2021 09 04 06 13 34 utc

Objevil jsem to pravé pro mě

V rámci svého osobního rozvoje a terapií jsem náhodně objevil skvělou praktikantku, která mě zavedla do hloubky neurolingvistického programování – NLP metod a NLP technik.

Postupně jsme s praktikantkou otevírali jednotlivá témata – mé strachy, obavy, demotivaci. Úplně v začátku jsme pracovali s tzv. magickým okem, jehož cílem bylo identifikovat životní oblasti, kde jsem se cítil špatně, negativně, zbaven všech zdrojových stavů. Nejdříve jsem si mylně myslel, že budeme řešit terapii pouze jako určitou formu dialogu, kde si tzv. vymluvím se svých prožitků a zkušeností. Opak byl pravdou. V rámci 10 sezení aktivně přistupovala k řešení jednotlivých negativních zkušeností zapojením  do aktivního cvičení – metody. Později jsem zjistil, že jde právě o metody a techniky NLP.

Odcházel jsem ze sezení s úplně jinými pocity

Díky metodám NLP jsem znovu začal vnímat svou energii a cestu k sobě samotnému. A co všechno jsem si v rámci sezení dokázal vyřešit? Nebylo toho málo.

Nejprve to byly negativní vzpomínky z rozpadu manželství, protože ten smutek a bolest mě naprosto paralyzovaly a dost omezovaly. V NLP metodách, které jsou na první pohled jednoduché, zvolila praktikantka provedení „emoční neutrality“ ke vzpomínkám z minulosti. A byť ta vzpomínka v hlavě zůstala, není už právě emočně zabarvená. Síla této metody, když je správně provedená, je neuvěřitelná a vede k úpravě vzpomínky, která má za následek snížení emocí spojených právě s touto konkrétní vzpomínkou. Když je u vzpomínky samotná negativní emoce zakořeněná hodně hluboko, musí se postup opakovat několikrát. Výsledek se dostavuje hned po absolvování metody a ze sezení jsem odcházel úplně s jinou vzpomínkou a jiným pocitem.

Při vedení jsem došel do své daleké minulosti

Dostali jsme se k tématu, kdy jsem byl veden hodně do minulosti. Uvědomil jsem si, že musím praktikantce naprosto důvěřovat v procesu přeměny po odborné i lidské stránce. Tato metoda pro mě byla silná, protože se dost často stává, že si myslíme, že chceme něco z minulosti řešit, o čem víme, že je nám jasné. Ale postupným vstupem do minulosti, a třeba až do dětství, se ukazuje, že řešíme úplně něco jiného a hlubšího. Něco, co je v nás od dětství zakořeněného jako rodinné vzorce. Něco, o čem jsme si mysleli, že je běžné, bezpečné a v pořádku. Není to tak. Já jsem se touto metodou dostal do stáří okolo 1,5 roku, a teprve odsud jsem začal řešit hluboké negativní emoce a obavy ve mně zakořeněné. Jde o emočně velice silnou metodu, která trvá i poměrně dlouhý čas.

Já ze své zkušenosti musím zase říct, že díky této metodě jsem si uvědomil poměrně hodně dětských emočně náročných situací, o kterých jsem ani moc netušil, že je mám. Nějak jsem si je začal uvědomovat už v průběhu absolvování této metody, nebo i některé dny potom. Spoustu prováděných metod v NLP mají právě charakter toho, že v člověku pracují i nějakou dobu po provedení metody.

Bylo zajímavé pozorovat změny v mém životě

Sám na sobě jsem měl možnost pomocí metod NLP řešit vlastní strach z opuštění a strach z prázdnoty, která vznikla po odchodu exmanželky z mého života. A je zajímavé pozorovat sám sebe, jak se ty změny po sezeních s použitím NLP technik projevují. V některých případech byla změna cítit okamžitě. U složitých věcí týkajících se dětství jsem vnímal působení a změny na sobě postupně, protože přicházely po dobu několika dnů.

Pro mě bylo důležité, že jsem sám na sobě vnímal ty změny, díky které jsem se opět dostával do pocitu vyrovnanosti, vnitřní síly a energie. Opět jsem se stával sebevědomějším člověkem, který chce opět vnímat život v celé své kráse. Každé sezení se na mě samotném podepisovalo jiným způsobem, a jinak na mě i působilo. Byly témata, která ve mně pracovala poměrně dlouhou dobu po sezení, a zároveň byly i oblasti, které jsme vyřešili poměrně rychle.

Techniky NLP lze využít i na odstraňování zlozvyků, obav, a konfliktů v osobním nebo pracovním životě. Taky jsem si touto metodou odstraňoval své zlozvyky. Některé jsme odstranili poměrně rychle na jednom sezení. Jiné, hluboko zakořeněné, zlozvyky jsme museli zpracovávat na více sezeních.

A v čem jsou NLP techniky tak úžasné?

Asi v tom, že v mnoha případech trvají i poměrně krátkou dobu okolo 15-20 minut, delší metody okolo 45-60 minut. Pro aplikaci technik je důležitá vzájemná souhra, důvěra, otevřenost a spolupráce s praktikantem. Mě samotnému se líbilo i to, že u těchto metod jsem nemusel nic vysvětlovat a zdůvodňovat. Je to krásně dobrovolné, a naopak se spíše doporučuje nechat si to klienta prožít vnitřně, a ne sdílením s praktikantem. A pro mě to bylo vlastně strašně fajn, některé své vzpomínky a situace jsem si nechával jen sám pro sebe. I to může spoustě klientům pomoci navázat v začátku důvěrnější a otevřenější vztah s odborníkem, který jim aktuálně pomáhá. Nic ze mě tedy násilím netahala. To, co jsem ji chtěl říct, jsem řekl, vše ostatní jsem si ponechal v sobě.  

Při aplikaci NLP technik nemusíte nic dělat, jenom plně důvěřovat a odevzdat se procesu a provedení dané metody NLP. U spousty aplikací NLP jsem si uvědomil, že získávám i určitý nadhled nad situací. A bylo jedno, jestli jsem řešil konflikt s druhou osobou nebo konkrétní situaci. Bylo úžasné vidět to vše tak trochu z větší dálky, poodstoupením z celé situace.

A jaké je další kouzlo NLP? Mimo rychlost a spolehlivost také jednoduchost a aktivita. Všechny metody jsou relativně jednoduché k vlastnímu provedení, a jsou hodně aktivní. Klient pracuje ve všech metodách s imaginacemi jednotlivých nepříjemných situací, konfliktů, nebo naopak pracuje s pozitivními obrazy. Některé metody vedou klienta do stoje a pohybu, jiné metody jsou naopak velice klidné a provádí se většinou v sedě.

- man at psychologist 2021 09 24 02 41 08 utc

Rozhodl jsem se jít do výcviku NLP

Po absolvování několika lekcí a hodin strávených s praktikantkou jsem postupně došel k závěru a rozhodnutí, že bych se rád tyto metody naučil. V určitých situacích si pak člověk dokáže pomoci sám, nebo naopak dokáže pomoci svým blízkým, partnerce, rodině, dětem. Proto jsem se vydal na cestu poznání a objevení metod NLP.

V průběhu vlastního výcviku a trénování technik jsem po určité nesmělosti zjišťoval, že to opravdu funguje i v mém provedení. Praktikoval jsem v rámci NLP výcviku tyto metody na své dceři, na kamarádce. U dcery jsem řešil pocit strachu a obav, který se pomocí metody NLP výrazně snížil a projevuje se daleko méně. U kamarádky jsem zase řešil konfliktní situace s nadřízenými. Je pak velice zajímavé pozorovat klienta, když má možnost od celé situace poodstoupit a vidět to třeba i z „druhé“ strany. Dále jsme s kamarádkou probírali její zvýšení motivace a odhodlání vydat se vlastní cestou podnikání. Bylo pro mě velice hřejivé vidět, že si dané věci vyřešila a došlo také k celkovému zklidnění.

A to mě naprosto uspokojuje, když vidím, že to pomáhá. V dnešní hektické době, která je plná negativních věcí v soukromém životě i na pracovišti, by se měly základy psychologie a metod NLP učit na všech středních školách. Spoustu mladým lidem by to v životě pomohlo a dokázali by si odstranit mnohdy drobné nejistoty hned na začátku. Nedocházelo by pak k tomu, že by se postupně dostávali do horších stavů.

Troufnu si říci, že metody NLP mi změnily úhel pohledu na život, vnímání sebe samotného a nastavení životních priorit tak, aby byl můj život bohatší a kvalitnější.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *