Kurz NLP Premiere Practitioner 2023 – mezinárodně certifikovaný výcvik s New Code NLP

NLP Premiere Practitioner

Mezinárodně certifikovaný výcvik klasického i nového kódu NLP

📍 Naučte se to nejlepší, abyste byli nejlepší!

Jak provést rychlé a trvalé změny v lidech?

Osvojte si dovednosti k dosažení dokonalosti.

Tak jako kouzelník na jevišti dovede dělat před očima diváků zázraky, tak dovede praktikant NLP (Neuro-lingvistického programování) dělat zázraky v lidské mysli.

Umí zatáhnout za ty správné nitky, aby vyvolal žádoucí změny na vědomé i nevědomé úrovni v hloubce nastavení osobnosti, a člověk mohl znovu pocítit zdroje své osobní síly. Být radostnějším, schopnějším, sebejistějším a úspěšnějším, jakým vždy být chtěl.

Jen si představte, že máte tu moc změnit skrze precizní aplikaci NLP u sebe i u druhých to, co vás limituje, nevyhovuje vám a brzdí vás.  A získat to, po čem už tak dlouho prahnete. Osvobodit se ze zajetí jakýchkoliv bloků a nežádoucích pocitů. Dokážete v okamžiku probudit absolutní motivovanost a tah na branku a v jiných chvílích naopak pocítit absolutní zenový klid. Dokážete druhé číst (i beze slov) a rozumět jim (i když je vidíte poprvé) a oni se s vámi cítí, jako by vás už roky znali.

Možná to zní jako pohádka, avšak je je jen na vás, zdali si dovolíte to začít žít a využít.

NLP je systém zdokonalovaný 50 let postupného vývoje a ověřování v praxi

Na začátku stála prostá myšlenka... "Proč jsou určité lidé při práci s druhými tak dobří, oproti mnoha jiným? Jak bychom mohli zkopírovat jejich um a mít ty stejné výsledky?".

Doktor psychologie Richard Bandler a profesor lingvistiky John Grinder začali být fascinováni lidmi, kteří to s lidmi fakt uměli. S lidmi, kteří si dokázali poradit i s těmi nejtěžšími případy. A tak modelovali způsoby, jak tito lidé dokázali druhým skutečně trvale a účinně pomoci. Výstupy jejich mnohaleté práce byly ověřeny již několika desítkami tisíc absolventů výcviků po celém světě. A ač jsou techniky jednoduché v provedení, zasahují přesně tam, kde mají - a tak vytvářejí excelentní výsledky doslova téměř okamžitě a bez opakování. Proto je NLP oblíbeno u těch nejlepších koučů na světě (např. Anthony Robbins) a špičkových manažerů pro své hmatatelné výsledky, které byly mnohokrát prokázány v praxi. Je to něco, co vás nadchne a nepustí.

Tento mezinárodně certifikovaný výcvik asociací ITCANLP splétá dohromady klasické Neuro-lingvistické programování od doktora psychologie Richarda Bandlera a profesora lingvistiky Johna Grindera, s novějším kódem NLP, díky čemuž budete schopni precizně ovládnout plný potenciál svého mozku a stejně tak moderních vědeckých způsobů, jak ho nastavit pro dosažení žádoucích změn a výsledků (u vás i lidí se kterými pracujete).

Součástí našeho výcviku NLP Premiere Practitioner je volitelná certifikace NLP, která má podpis samotného zakladatele Johna Grindera! Máte tak před sebou šanci století.

Mezinárodní NLP certifikace ITCANLP

Tento kurz je také akreditován MŠMT

Pořádá certifikovaný NLP Trainer pro ČR

⏰ Čím dříve se přihlásíte, tím více ušetříte.

NLP Practitioner

Síly NLP využívají ve svém
životě
tyto světová esa:

NLP využívají i světové hvězdy, celebrity a podnikatelé

Komu bude NLP kurz velkým přínosem?

Tento mezinárodně certifikovaný prémiový výcvik neuro-lingvistického programování je pro všechny, které NLP zajímá a chtějí se naučit využívat jeho potenciál ve svém osobním i profesním životě.

 • Pro ambiciózní jednotlivce,
 • lídry i manažery,
 • lektory i učitele,
 • podnikatele a živnostníky,
 • majitele firem a byznysů,
 • terapeuty i psychoterapeuty,
 • personalisty a pracovníky v HR,
 • a kouče různých zaměření, kteří hledají nástroje ke zdokonalování svých dovedností a zvýšení své kvalifikace a prestiže.
NLP Praktikant kurz

Zajímá vás psychologie a lidské myšlení a chcete mu více porozumět?

Jste fascinováni úspěšnými lidmi a zajímá vás, jak přemýšlí, analyzují i jak se rozhodují?

Přejete si vidět hmatatelné a rychlé změny na vlastní oči? Pocítit je i na vlastní kůži?

Chcete umět využívat nejnovějších vědeckých poznatků z psychologie i neurověd ve svém oboru?

Co říkají lidé, kteří tímto NLP kurzem již prošli?

Co se během kurzu NLP Premiere Practitioner naučíte?

Jak slovy a tělem ovlivňovat tok myšlenek na několika úrovních myšlení současně.

Ti nejúspěšnější lidé pochopili, že komunikace vedená určitým způsobem může přimět druhé udělat to, co chtějí. Naučíte se tak výsledky práce lidí, kteří v tom měli mimořádné úspěchy. Díky tomu budete komunikačně zručnější, přesvědčivější a lépe druhé pochopíte.

 • Naučíte se META MODEL jazyka rozšířený o nejnovější vychytávky, jak efektivně komunikovat na vědomé úrovni s druhými lidmi i sami se sebou a nacházet odpovědi.
 • Ovládnete MILTON MODEL jazyka umožňující komunikaci s podvědomím přes hypnotický, sugestibilní a metaforický jazyk. Budete působivější a vlivnější.
 • Poznáte tajný jazyk ŘEČI TĚLA a umění budování tzv. podvědomého raportu, abyste dokázali mávnutím prstu vytvořit důvěru a pevné pouto i s úplně neznámým člověkem.
 • Ovládnete metody KALIBRACE díky kterým začnete být empatičtější a vnímavější, budete umět lépe druhé "číst" a díky tomu i na ně lépe reagovat a vnímat jejich potřeby.
 • Poznáte NLP komunikační model a jak filtry vnímání ovlivňují realitu, jakou prožíváte.
Kurz NLP Practitioner

Jak na efektivní práci s cíli, projekty a plány skrze jazyk mozku.

"Pochopíte-li jaké myšlenkové pochody mají géniové, budete se moci géniem stát taky."

 • Pochopíte sílu SUBMODALIT aneb jak drobné struktury vnímání subjektivní reality ovlivňují  motivaci, strachy i touhy. A jak toto vnímání elegantně změnit a ovlivnit pocity.
 • Poznáte kladivo na VNITŘNÍ KONFLIKTY a jak různá dilema vyřešit. Díky tomu se budete umět lépe rozhodovat a činit pro Vás dlouhodobě prospěšnější rozhodnutí.
 • Ovládnete obrovský potenciál NEUROLOGICKÝCH ÚROVNÍ díky kterým snadno a jednoduše dojdete k více možnostem volby i tomu, co přesně můžete udělat.
 • Naučíte se velmi speciální techniku N-krokového přerámcování, které vám umožní skrze podvědomí rychlejší integraci chtěných chování do svého života (nebo jejich změny).
Metoda NLP

Naučíte se klasické NLP techniky, které můžete využít jak pro sebe, tak pro druhé.

 • Precizní práce s kotvami vnitřních zdrojů i bourání negativních kotev. Tím např. posílíte určitý stav, stejně jako budete umět nevyhovující stavy zeslabit nebo zcela vyrušit, aby neomezovaly.
 • Vytvoříte si svůj Kruh excelentnosti a budete schopní vést sebe nebo druhé k např. většímu sebevědomí, odvaze, motivaci nebo vnitřnímu klidu (a jak si tyto stavy kdykoliv vyvolat).
 • Změna zlozvyků a špatných návyků a rutin díky nejnovějšímu podání techniky SWISH.
 • Eliminace strachů, obav a dokonce i fobií skrze velmi silný proces vnitřní změny Map Across
 • Vyřešení konfliktů s dalšími lidmi a jak konfliktům s druhými předcházet, změnit těžká ublížení a vyčistit vztahy s druhými jednou provždy skrze Změnu v NLP pozicích.
 • Využití časové distorze aneb jak ovlivnit svou minulost a vyřešit negativní situace, které se staly, abyste mohli být lepším a schopnějším člověkem dnes i v budoucnu.
 • Naučíte se pracovat s časovými liniemi i vnášení zdrojů do žádoucích situací pro změnu osobnosti. Poznáte skvěle praktickou metodu sebe-aktualizace "Změna osobní historie".
 • Osvojíte si schopnosti vyrušit špatná přesvědčení a posílit nová přesvědčení, které chcete vnést do svého života. Budete umět namotivovat mozek pro činnosti na hluboké úrovni.

A pokud se rozhodnete i pro Nový kód NLP (v Premiere Practitioner), tak se naučíte 9 dalších technik, které využívají efektivně dosahování změn skrze spolupráci podvědomí. 

 • Abeceda 
 • NASA
 • Rytmus života
 • Dech života
 • Croydonské hry
 • Hry s periferním viděním
 • Chůze s X a Y
 • Svatyně
 • Invaze
akreditovaný kurz koučinku - Radek Karban
Modul 1 | 8-10.9.2023

Postavíme pevné základy NLP. Poznáte mozek a jeho fungování. 

Modul 2 | 23-24.9.2023

Naučíte se celou řadu klasických NLP technik k dosažení požadovaných změn.

Modul 3 | 6-8.10.2023

Poznáte jazykové vzorce NLP, jazykové modely i Miltonův jazyk a složitější NLP techniky.

Modul 4 | 28-29.10.2023

Certifikační víkend, na kterém do vše dostanete pod kůži.

Modul 5 | 17-19.11.2023

Poznáte New Code NLP, jeho principy i 9 skvělých technik.

Modul 6 | 2-3.12.2023

Doplnění znalostí a certifikační den pro získání New Code NLP certifikace.

Ovládněte NLP i Vy. Brzy začínáme!

Prestižní výcvik NLP Premiere Practitioner s mezinárodní certifikací ITCANLP se koná v roce 2023 v následujících termínech (15 intenzivních dnů rozděleno do 6 úderných modulů s časem pro trénink, abyste vše vstřebali a umožňující získání oficiálních mezinárodních certifikátů v NLP!):

Klasický kód NLP (Classic code):

 1. Modul - 8 až 10. září 2023  (pátek až neděle)
 2. Modul - 23 až 24. září 2023 (sobota a neděle)
 3. Modul - 6 až 8. října 2023 (pátek až neděle)
 4. Modul - 28-29. října 2023 (certifikace Klasického kódu - sobota a neděle)

Rozšíření o Nový kód NLP s dalšími technikami:

    5. Modul - 17 - 19. listopad 2023 (pátek, sobota a neděle)
    6. Modul -  2 - 3. prosince 2023 (certifikace Nového kódu - neděle)

Výcvik se koná v Praze. Bezproblémové parkování. 

Časově počítejte harmonogram 9-19h,
v neděli končíme vždy nejpozději v 17.45h.

Ke všem modulům jsou podrobné tištěné manuály.
Pro studenty z dálky doporučíme ubytování v hotelu, který je přímo na místě.

K obsahu modulů se můžete vracet díky video-záznamu a doplnit si vše, co vám případně unikne. To je velký benefit. Většina jiných škol vám toto nenabídne. Věřte, že za to budete hodně rádi, protože se vše můžete naučit precizně, správně a kdykoliv se ke všemu vrátit i když něco občas zapomene. Máte to u nás zdarma.

Cenové podmínky výcviku rostou s blížím se termínem. Zadejte proto své kontaktní údaje do formuláře vpravo a zašleme vám aktuální dostupnost a ceny obratem.

Navíc máme k dispozici i možnost výhodného splátkového kalendáře, který lze objednat online ihned a bez schvalování. Dnes stačí uhradit jen zálohu a jste zapsáni.

TIP: Pokud podnikáte, lze zahrnout do nákladů (daňově uznatelný výdaj - vzdělávání). Můžete si tak snížit základ daně. U pracovníků HR je obvyklé, že to zaměstnavatel proplácí v rámci svého budgetu na vzdělávání.

✔️ MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT NLP PRACTITIONER.

Získáte unikátní mezinárodní certifikát NLP PRACTITIONER vydávaný v angličtině zakladatelem NLP Johnem Grinderem, spoluzakladatelkou New Code NLP Carmen Bostic St. Clair a Master trenérem Michalem Carollem.

✔️ Navíc i DRUHÝ CERTIFIKÁT NLP Premiere Practitioner Coaching University Czech Republic s podpisem Radka Karbana.

Máte tak dva certifikáty za jednu certifikaci. 🙂 

Pozor - u nás je certifikace již v ceně tohoto výcviku.
Žádné další skryté nečekané příplatky a doplatky. 
Poplatek asociaci hradíme už z kurzovného sami.

Těšíme se na ty, kdo to myslí se svým rozvojem vážně a očekává vysokou profesionalitu a prvotřídní kvalitu.

- Radek Karban, NLP Trainer & New Code NLP Trainer
Zakladatel Coaching University Czech Republic

P.S. Pro osobní přístup je omezená kapacit míst. Pospěšte si.

Kam chcete poslat nezávaznou pozvánku do výcviku s detaily?

Čím dříve se přihlásíte, tím více ušetříte.

Odesláním tohoto formuláře souhlasím s podmínkami na ochranu osobních údajů a GDPR. A abychom Vám mohli informace poslat, vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na téma koučování a seberozvoj po dobu 5 let. K ničemu se nezavazujete. Odhlášení kdykoliv jedním klikem.

akreditovaný kurz koučinku praha
kurz koučinku praha MŠMT
Radek Karban - NLP Trainer ITANLP John Grinder

Stále ještě váháte? Poslechněte si další, kteří NLP výcvikem prošli!

Radek Karban - certifikovaný kurz koučování

Vzkaz od lektora výcviku Radka Karbana, zakladatele Coaching University ČR a NLP Trainer

"NLP mi změnilo život! Od základu. Díky němu jinak chápu sebe, druhé i celý svět. Mohu tak s jistotou říct, že to byla má doposud nejlepší životní investice. "

13 500+ změněných životů za 12 let praxe
Když pomůžeme sobě, je na čase pomáhat druhým.
39 vytrénovaných koučů profesionálů
Rozvíjím nové talentované kouče. Svět je potřebuje!

Jak patřit mezi světovou špičku? Absolvujte NLP Premiere!

NLP v životě

Stáhněte si propozice k mezinárodně certifikovanému výcviku NLP Premiere Practitioner, abyste se mohli naučit špičkové metody klasického i nového kódu NLP k osvojení si mistrovských dovedností práce s myslí těch nejlepších koučů a terapeutů na světě. Patřete k nim i právě Vy! Spolu to zvládneme.