NLP v životě

NLP v životě
NLP NLP v životě

NLP v životě

V duchovních sférách se často mluví o rozšířeném stavu vědomí. Troufnu si říct, že NLP v životě velmi podporuje bytí v současném okamžiku. Napíšu ve stručnosti příklady z reálné aplikace v rámci mého běžného života.

Ráno nastupuji do tramvaje a první co vidím, slyším a cítím jsou lidé kolem mě. Ladím se do vizuálních, kinestetických i auditivních vjemů. Jelikož moje profesní zaměření je o komunikaci s lidmi, postupně si uvědomuji zásadní roli neverbální mluvy. Nikdy předtím mi v plné šíři nedocházelo, jak moc je důležité všímat si toho neslyšitelného. Aplikace znalostí NLP v životě provede mnoho změn. Možná v rámci verbální komunikace dochází k mnoha zkreslením, výmazům i zevšeobecněním. Pokud tomu je skutečně tak, mnohem pravdivější je mimika, gesta a postoj těla celkově. Všímám si pohybů, nahrbení, strnutí všech spolucestujících v tramvaji. Plná vzrušení z neznáma hltám každý detail. Dozvídám se věci o mamince s kočárkem, aniž bych se jí na cokoliv zeptala. Zamračený výraz vypovídá o náladě paní. Miminko v kočárku pláče, rozhazuje hračky. Opodál stojí starší muž. Jeho postoj je pevný, rovný. V ruce svírá mobil. Usmívá se a každou chvíli sleduje display svého telefonu. Čeká něčí hovor, nebo snad sleduje čas? Pobaveně přemýšlím. Mlčky.

V kanceláři od absolvování NLP více naslouchám jak kolegům, tak i klientům. Modelová situace může být ranní porada s šéfem. Přísný autoritativní muž kolem padesáti let stojí před námi a něco říká. Zaměřuji svoji pozornost na svoje pocity v mém nitru. Mám lehce stažený žaludek. Moje ruce mají chladnou teplotu. Co se to vlastně děje? Prožívám úzkost. Zapomněla jsem si připravit plán na následující měsíc. Ve chvíli, kdy nadřízený vyčítavě kouká na mě, v tichosti ho pozoruji. Mám soucitný pohled. Dávám najevo svoji sounáležitost v rámci teamu omluvným kývnutím. Slyším, jak se jeho hlas zklidnil. Soustředím se na svůj dech. Hluboce dýchám do bránice. Postupně se mi začínají opět zahřívat moje ruce. Diskutujeme o novinkách na poli financí i realit. Máme nové developerské projekty k prodeji.

Přichází do kanceláře klient. Ptá se na mě a v řeči těla je vidět, jak je zvědavý na naši schůzku. Otevřená gesta jsou viditelná již od jeho vstupu do dveří. Podává mi ruku. Během rozhovoru mnohem více naslouchám, zrcadlím jeho pohyby. Je uvolněný a rychle vzniká důvěra mezi námi. Najednou si všímám, že přebírám vedení. Stává se mi v poslední době velmi často, že lidé kolem mě opakují moje gesta.

Vím, že výcvik má obrovský vliv na mě i okolí. Nedokážu si racionálně vysvětlit, jak je možné obrátit svět o sto osmdesát stupňů během jednoho měsíce. Učím se žít v novém světě. Stará mapa se transformuje každým dnem. Nyní vplouvám do situací s jasným nadhledem, zvídavostí a s pokorou ke světům druhých.

Aplikování NLP v životě mi pomohlo uvědomit si, že každý má svůj originální pohled na život, odlišné zkušenosti i názory. Představuji si zorbingovou kouli, ve které mám svoje emoce, témata a to vše vytváří barvičky. Můžete si představit např. dým červené lásky, nebo zelený oblak nenávisti. Přes tyhle barvy většinou nemůžeme vidět do koulí ostatních lidí. Ve chvíli, kdy začínám mít své emoce pod kontrolou, koule se mi čistí. Přes průzračnou stěnu už mohu s přehledem pozorovat rozpoložení ostatních osob kolem mě. Díky znalostem z NLP dokonce dokážu čistit barevné mlhy druhých.

 

NLP v životě

 

Během pracovní schůzky díky novým dovednostem a znalostem snadno hledám, co vlastně klient doopravdy potřebuje řešit. Dochází ke společnému řešení. Klient je spokojený.

Doma na mě čeká parta mých spolubydlících. Kamarádka se mi svěřuje s jejím intimním tématem. Dívám se na ni a naslouchám. Konečně po společném osmém měsíci spolubydlení pozoruji její uvolnění. V očích se jí zračí důvěra ke mně. Opatrně ji provedu cvičením z NLP. Je na ní vidět radost a úleva. Náš vztah to posiluje a já vím, že vše je v pořádku. Před pěti měsíci ještě při komunikaci zakládala ruce a mě to mrzelo. Přesto jsem si počkala, aniž bych jí cokoliv řekla. Dnes je mezi námi čistý vzduch. Pokud si nebyla jistá, jestli se může se mnou cítit bezpečně, nyní dle její řeči těla vidím, že už je jí se mnou komfortně.

Dozvídám se o detailech z jejího dětství, práce i jejích trápeních. Vím, že cokoliv budeme řešit, je to naše tajemství. Co si řekneme, zůstává mezi námi. Občas se musí zklidnit člověk sám, tím zklidní i ostatní kolem sebe. Podařilo se mi být sama se sebou při meditaci a NLP byla sladká tečka.

Nejvíce si odnáším z výcviku svá vlastní vyřešená témata. Podívala jsem se na věci, které jsem dlouhá léta držela pod pokličkou. Díky empatickým spolužákům jsem se otevřela sama sobě a dovolila jsem si posunout svůj život dál. Podvědomí se mi začalo otevírat. Najednou dělám mnoho běžných úkonů zcela v jiném rozpoložení, než předtím. Rozhoduji se intuicí. Chování některých lidí se mění. Zkvalitnil se mi vztah s původní rodinou. Samovolně se mi ozývá tatínek, maminka i sourozenci. Cítím se naladěna na svoje pocity, potřeby i tělo.

Kdokoliv chce posouvat sebe i druhé kolem sebe, doporučuji absolvovat výcvik NLP. Kvalita života je výrazně jiná. Některé věci se nedají popsat slovy. Občas je potřeba si na vlastní kůži prožít zkušenost. V tomhle případě věřím, že kouzelný svět NLP otevře nejednu duši. Správné napojení na sebe i na druhé odstartuje úspěch na osobní i pracovní úrovni. Změna je život.

 

 

Pokud se nebojíš vykročit z komfortní zóny, výcvik NLP je tady právě pro Tebe! Poté už jen s otevřenou myslí sleduješ, jak se Ti mění všechny zažité stereotypy, staré filtry a nefunkční limitující přesvědčení. Kdo z nás by nechtěl mít v životě více možností volby? Rozkrytí slepých míst v mapě našeho života doslova vytváří nový prostor pro intenzivní sebelásku a spojení.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *