Vztahy a životní koučink

vztahy a životní koučink
Koučink

Vztahy a životní koučink

Co mají společného životní koučink a vztahy? Domnívám se, že mnohé. Mít vztahy je naší bytostnou potřebou.

O jaké vztahy vlastně jde? Vztahy pracovní, kolegiální, rodinné, vztahy intimní, přátelské, vztah sama k sobě. Vztahy mohou být vzájemné, komplikované, nepřátelské, osobní – neosobní, kontroverzní, problematické, závislé. nezávislé, vztahy k věcem, ke zvířatům, k vlasti, k. . . . .

Všimli jste si někdy, že tu jsme, abychom vytvářeli vztahy – vazby? Ke všemu? K čemukoliv, komukoliv? Že bez vazby – vztahování se k něčemu či někomu, bychom ani nikdy nepoznali, kdo jsme my sami?

Ale dost vysoké filozofie.

vztahy

Je koučink možný také v oblasti našich vztahů?

Samozřejmě, že je.

Koučink může být prováděn na různých úrovních, od osobního koučinku, který se zaměřuje na osobní rozvoj a dosahování cílů, až po koučink v pracovní oblasti, který se zaměřuje na řešení pracovních problémů a rozvíjení pracovních dovedností, To, co mám na mysli ale já, je koučink vztahový a transformační.

Jak koučink obecně funguje?

Koučink funguje na základě rozhovoru mezi klientem a koučem. Kouč pomáhá klientovi identifikovat své cíle, překonat své překážky a navrhnout akční plán, který mu pomůže dosáhnout těchto cílů. Kouč také poskytuje klientovi podporu a motivaci během celého procesu.

A transformační koučink? Má k dispozici techniky, které nám mohou pomoci podívat se na svůj život či problém odjinud, trochu hlouběji, z mnoha dalších úhlů pohledu a transformovat jej. Rozpoznat postupně, co nám brání v životě být šťastní a mít i funkční vztahy nebo když ne, tak alespoň rozumět tomu, proč se nám v nich nedaří. 

Proto ráda kombinuji terapii i transformační koučink. Respektive techniky, které umožňují podívat se na věc i z hlediska našeho vědomí a podvědomí. Techniky, které pracují i s našimi nevědomými složkami a pomáhají dosáhnout „aha“ momentu, který je právě žádoucí v objevení příčiny našich vztahových potíží. 

K čemu je ještě dál transformační koučink vhodný? Rozhodně k zmapování všech oblastí našeho života, které se navzájem prolínají a ovlivňují. Hned na prvním sezení se o sobě dozvíte, jak na tom jste v jednotlivých sférách našeho bytí jako je zdraví, vztahy, intimita, kariéra, finance, volný čas, seberozvoj a smysl života. A pak se dále zaměřujeme na jednotlivé oblasti, především na ty, kde se cítíme nejvíce nespokojeni.

Máte v životě nějaký problém? vztahový problém? Chybí Vám energie? Nevstáváte ráno vůbec rádi? Něco jste si ještě v životě nenaplnili? Bojíte se o něco ve svém životě? O někoho, o vztah? Máte obavy o sebe, o své bližní?  Na to vše se můžeme společně podívat. Nicméně hlavním řešitelem problémů budete vždy Vy a jen Vy. Zkušený kouč Vám pomůže najít odpovědi ve svém nitru a také „vlastní zdroje“. 

rodina, vztahy

Co se dá v rámci vztahů prostřednictvím koučinku řešit?

  • chcete zlepšit svůj vztah
  • chcete více porozumět druhé osobě
  • hledáte nový vztah
  • chcete vztah ukončit
  • chcete ve vztahu lépe komunikovat
  • litujete nějakého svého chování
  • pohádal(a) jste se s kolegou, v práci, se šéfem, rodičem
  • bojíte se rozhovoru s nějakou konkrétní osobou
  • nevíte, proč se k vám někdo chová, jak se chová
  • nevíte, zda jít do projektu s nějakou další osobou

Představte si, že se jednoho dne probudíte a jako zázrakem všechny vaše vztahové problémy zmizí…

Nebudete však vědět, že se to stalo…

Co všechno bude jinak? Podle čeho to poznáte? Co všechno se změnilo? 

Jaképak to je? Popište mi to…

Čím je transformační koučink pro vztahy prospěšný?

Učí koučovaného dívat se na vztahy odlišným způsobem, než byl zvyklý. Z jiného úhlu, třeba i z pozice protistrany. Koučovaný si začne uvědomovat věci, které si dosud neuvědomoval. 

Se vztahovým koučinkem se koučovaný naučí rozpoznávat svoje emoce a uvědomovat si jejich poselství. Kouč vždy vytváří bezpečné prostředí, aby se koučovaný mohl uvolnit a otevřít a vnímal v kouči podporu. S pomocí kouče dotyčný snadněji překonává překážky, které se do vztahů staví. Aby vztahy mohly růst a rozvíjet se, je nutné se vztahovým koučinkem překonávat i výzvy, které slouží třeba i k posílení sebedůvěry a sebevědomí koučovaného. V koučovaném se dále rozvíjí nové schopnosti a dovednosti, jak řešit jednotlivé situace ve vztazích. 

Se vztahovým koučováním přichází i pozitivnější zpětné vazby z okolí koučovaného. Schopnost kvalitnější komunikace a vzájemného pochopení, i osvojené nové dovednosti a uvědomění si, kam ve vztahu směřuji, je bonus, který si dotyčný z koučinku odnáší.

Koučovaný, který podstupuje transformační vztahový koučink, výrazně zkvalitní budování partnerských a mezilidských vztahů, což má následně velký dopad na jeho psychiku a vnímání sebe sama. Kvalitní vztahy jsou základní prioritou života nás všech. 

Nové vhledy, a to, jak se na vztahy můžeme dívat, je další částí, kterou zprostředkovává vztahový koučink. 

Změna perspektivy a náhledu na vztahy partnerské a mezilidské otevírá pomyslné dveře k tomu, abychom opět zažívali v našich životech více lásky a porozumění. 

A za to to stojí. Co myslíte?

Přijďte a nechte se koučovat, abyste zlepšili své vztahy.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *