Postav sebe na první místo

první místo
Mysl a myšlení Koučink

Postav sebe na první místo

Dovol si se zasnít… Jaké by to bylo postavit sebe na první místo?

Kdo jsi?

Kde se nacházíš? Na pláži u moře nebo na slunečné louce? Případně je tvé vysněné místo jiné? Jaké je? 

V duchu si je vybav… Vykresli v barvách… 

Co tam vidíš? Je tam někdo s tebou? Kdo je to?

Jak se tam chováš? Co tam děláš?

Jaké tam máš schopnosti? Máš nějaké speciální dovednosti? Co všechno znáš?

Na tomto místě s těmito schopnostmi – věříš v něco? Co je to?

Kým jsi tedy doopravdy?

A jaký je tvůj úkol?

Dokážeš si odpovědět? Jestli ne, to nevadí. Opravdu málo lidí ví, kam jde, kam směřuje a čeho chce dosáhnout. Postupem věku méně a méně lidí na sobě pracuje, i na svém rozvoji. 

Při dětech moc času není, musíme se přizpůsobit, ubrat koníčky, zájmy. A když děti odrostou špatně se znovu chytá směr. Někteří vyloženě ztratí smysl života.

Je to paradox, když v dnešním světě

MÁME NEOMEZENĚ MOŽNOSTÍ a JSME OBKLOPENI PŘÍLEŽITOSTMI

Že žádné nevidíš? Opravdu žádné?

Pak mi dovol Ti vysvětlit, co je to koučování…

Koučování ti pomůže tvořivě hledat různá řešení dle tvé osobnosti a posunuje tě v oblastech nebo cílech tak, aby to vedlo k nejvyššímu možnému rozvoji tvých možností a schopností jak v osobním, tak v pracovním životě.

Kouč neřeší nemoci a neříká, co máš udělat.

Kouč tě vede a podporuje v nalezení širších souvislostí – co ti uniká, co je pro tebe důležité a ty si pak sám/sama nastavíš své hodnoty či priority. Neboť sami sklouzáváme do zajetých vzorců a přesvědčení a máme tendence si život přirozeně usnadňovat. Je to jednodušší. Ale opravdu to funguje lépe? 

Co když je jiná cesta rychlejší a účinnější? Co myslíš?

S koučem si můžeš dovolit z těchto vzorců vystoupit. Dovolit si překročit své hranice, limity a podívat se na dané téma ještě z jiných úhlů.

Zkrať si cestu.

„Proměň svůj život v sen a své sny ve skutečnost.“
Antoine de Saint-Exupéry
prvni misto

Ano, až takový dopad koučování může mít. Zaměřit se můžeme na tyto hlavní oblasti koučování:

  • Byznys
  • Manažerský
  • Sportovní
  • Osobnostní a životní

Všechny jsou přínosné. Mě moc zaujal ještě jiný typ koučování – tomu se říká transformační koučink

A transformační proto, že vyvolává změnu uvnitř člověka – v jeho jádru, která se pak promítne do jeho života celkově. Účinně využívá a kombinuje poznatky z několika ve světě uznávaných systémů, a proto jde více do hloubky a vyvolává větší a rychlejší změny.

Sama jsem si prošla všemi technikami této metody a porovnala nezpracované situace. 

Byť na sobě mnoho let pracuji, tak až nyní jsem dokázala některé situace uzavřít. Velmi se mi ulevilo.

Ono totiž platí, že rovina pracovní a osobní se velmi úzce prolínají. Když něco nefunguje doma, musíme na to pořád myslet a nemůžeme se soustředit na výkon v práci, ve sportu, časem se to tam negativně projeví. A moc dobře toto funguje i obráceně – pracovní problémy se „přelévají“ do vztahu, někteří si pracovní stres vybíjejí doma na svých nejbližších.

Když ovšem najdeme zdroj této příčiny a změníme její jádro, dojde ke zlepšení situace a kolikrát i k jejímu vyřešení. 

Ve většině případů je zdroj úplně jinde než problém, se kterým klient přišel. Můžeš dát jen to, co máš. Proto postav sebe nyní na první místo.

„Bez ohledu na to, kdo jsi, co jsi udělal, nebo odkud jsi přišel, vždy se můžeš změnit a stát se lepší verzí sebe sama.“
Madonna

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *