NLP v praxi HR manažera

NLP v praxi HR manažera
NLP

NLP v praxi HR manažera

O Neurolingvistickém programování jsem se poprvé dozvěděla během mého studia na vysoké škole, kde jsem studovala obor Psychologie pro manažery a následně Řízení lidských zdrojů na magisterském studiu. Když jsem objevila tento styl koučování byla jsem doslova fascinovaná, jak efektivní a prospěšné pro člověka to může být. Chtěla jsem o NLP vědět co nejvíce, a tak jsem mu věnovala určitou část i v mé diplomové práci, začala jsem číst knížky a články a následně jsem si našla i svého kouče, který mě zasvětil do některých z technik, díky nimž jsem se i zbavila určitých nepříjemných pocitů, které mě do té doby omezovaly. Ve chvíli, kdy jsem na vlastní kůži pocítila, jak silné mohou NLP techniky být a jak rychle a účinně fungují, věděla jsem, že tímto moje zkušenosti s NLP nekončí, ale naopak, že je to začátek mojí cesty. 

Vždycky jsem snila o tom, že se stanu koučem a budu pomáhat lidem řešit jejich problémy, zbavit je toho, co je tíží a navést je na správnou cestu, aby mohli plně rozvíjet svůj potenciál. Aby ale člověk mohl koučovat ostatní, musí nejdříve udělat velký kus práce sám na sobě, aby byl na tuto roli připravený a dostatečně kompetentní. Proto jsem si řekla, že se začnu co nejvíce věnovat svému vlastnímu rozvoji a získávání potřebných znalostí a zkušeností a začala jsem pracovat v oblasti HR a náboru lidí.

Moje první kroky mířily do personální agentury, kde jsem působila celkem 6 let a ze startovní juniorní pozice jsem se vypracovala až do manažerské role, kde jsem vedla 2 pobočky. V agentuře vládlo velmi dynamické prostředí, kde se člověk musel otáčet, aby měl požadované výsledky a to mě hodně naučilo. Jako největší a nejpřínosnější zkušenost však hodnotím práci s lidmi. Ať už se jedná o práci s mými týmy, kolegy, vedením, kandidáty nebo klienty, zde všude je zapotřebí, aby člověk dokázal perfektně ovládat určité aspekty, jako je například komunikace, empatie, asertivita, motivace a mnoho dalších. Tyto všechny aspekty se dají právě krásně vypilovat díky technikám NLP.

NLP

Pojďme si trošku podrobněji popsat, co vlastně je to „NLP“? Neurolingvistické programování (NLP) je komplexní systém komunikace, seberozvoje a psychoterapie, který vznikl v 70. letech 20. století. Tato metoda se zaměřuje na to, jak lidé vnímají svět okolo sebe, jak komunikují s ostatními a jak mohou měnit své myšlenky a chování tak, aby dosáhli svých cílů. NLP bylo vyvinuto Johnem Grinderem a Richardem Bandlerem a vychází z jejich analýzy jazykových vzorů a chování několika významných terapeutů, jako je Milton H. Erickson (hypnóza) a Virginia Satir (rodinná terapie).

Koncepty NLP

Klíčové koncepty NLP zahrnují:

  1. Rapport: Toto je schopnost vytvořit spojení nebo důvěrný vztah s ostatními lidmi, což je důležité pro efektivní komunikaci.
  2. Kalibrování: Tím se rozumí pozorování nonverbálních signálů u jiných lidí, jako jsou gesta, mimika obličeje, tón hlasu atd., a použití této informace k lepšímu porozumění jejich stavu nebo potřeb.
  3. Přesné modelování: NLP se snaží identifikovat a replikovat vzory chování úspěšných lidí, což může být použito pro osobní růst a rozvoj.
  4. Změna postojů a přesvědčení: NLP zahrnuje techniky, které mohou pomoci lidem změnit negativní nebo omezující přesvědčení a postupy na pozitivní a podporující.
  5. Meta-model: Jedná se o sérii otázek, které lze použít k odhalení a upřesnění nejasností v komunikaci a myšlení.
  6. Techniky pro změnu: NLP zahrnuje různé techniky, jako jsou anchoring (kotvení), reframe (zaměření na nový kontext) a swish pattern (technika pro změnu reakce na podnět), které mohou pomoci změnit nežádoucí vzorce chování.

Po zkušenosti v personální agentuře směřovaly mé kroky do interního HR, kde jsem se ujala role HR manažerky a měla na starosti hlavně nábor nových zaměstnanců, nástupy a školení nováčků a vzdělávání a rozvoj stávajících zaměstnanců. Tato nová pozice mi opět rozšířila obzory a prohloubila zkušenosti ze světa HR. NLP je velmi populární v oblasti osobního rozvoje, komunikace a terapie, ale málokdo si spojuje NLP s oblastí řízení lidských zdrojů. HR manažeři jsou klíčovými hráči v organizacích, a jejich schopnost efektivně komunikovat, motivovat zaměstnance a řešit konflikty může mít značný dopad na výkonnost a spokojenost zaměstnanců. A to byl přesně můj úkol.  Dle mých zkušeností lze využít technik NLP v rámci HR managementu hlavně v těchto oblastech:

Lepší komunikace a nábor

Jedním z hlavních aspektů HR managementu je komunikace. Správná komunikace může pomoci zlepšit nábor nových zaměstnanců a udržet stávající tým motivovaný. NLP se zaměřuje na analýzu jazyka a komunikace a umožňuje HR manažerům lépe porozumět potřebám a očekáváním zaměstnanců. Tím mohou vytvořit efektivnější inzeráty na pracovní pozice, provádět lepší pohovory a komunikovat jasněji a s empatií. Možná se může zdát, že napsat inzerát a vést pohovory s kandidáty je zcela jasná a rutinní záležitost. Z mého pohledu a hlavně díky uvědomění si NLP, tomu však není tak. Když píšete inzerát na konkrétní pozici, musíte se zamyslet hlavně nad tím, kdo je cílová skupina a co by takovou skupinu zaujalo. Jinak bude určitě vypadat inzerát pro účetní a jinak pro marketingového specialistu. Právě NLP dokáže být v tomto skvělým pomocníkem, který nám pomůže zvolit ta správná slova a formulace. Cílová skupina pak v inzerátu najde přesně ta slova, která potřebuje a která ji přimějí na pozici zareagovat.

Další oblast, kde je vhodné NLP zapojit je i oslovování kandidátů. Na současném trhu práce stále převládá počet otevřených pozic nad poptávkou, takže je zřejmé, že kvalitních kandidátů je nedostatek a je o ně velký zájem. Musíme tedy klást velký důraz na způsob jejich oslovování, abychom na ně udělali dojem. A na zvolení ideální formulace je NLP opět ideální nástroj, který nám umožní se odlišit od konkurence a použít slova, která budou přímo pro uši/oči kandidáta. Nedílnou součástí náboru jsou samozřejmě i pohovory, kde se dá NLP využít hlavně jako prostředek pro dokonalé čtení kandidáta včetně jeho myšlení a nastavení. Díky kalibraci, raportu a zvolení vhodných slov dle VAK modelu, dokážeme kandidáta detailně analyzovat a zároveň si s ním i vytvořit důvěrný vztah. 

Nábor zaměstnanců

Motivace a rozvoj zaměstnanců

NLP poskytuje nástroje pro pochopení motivací jednotlivých zaměstnanců. Každý jedinec má své vlastní cíle, sny a hodnoty, a NLP může pomoci HR manažerům identifikovat tyto faktory. Tím mohou vytvořit personalizované plány pro rozvoj zaměstnanců, což zvyšuje jejich angažovanost a loajalitu vůči organizaci. Lidský faktor je pro každou firmu to nejcennější, takže je třeba o něj řádně pečovat. V praxi jsem často narazila na to, že manažeři ani netušili, co jejich lidi vlastně motivuje a v čem by je mohli rozvíjet. Pro mě jako manažerku, je toto naprosto klíčové. U svých týmů jsem toto vždycky potřebovala znát a snažila jsem se s tím následně pracovat. NLP tuto práci výrazně ulehčuje a pomocí speciálních technik nám pomáhá odhalit skutečnou vnitřní motivaci zaměstnanců a potenciál jejich rozvoje.

Řešení konfliktů

Konflikty mezi zaměstnanci mohou být značně destruktivní pro pracovní prostředí a výkonnost týmu. NLP využívá techniky pro řešení konfliktů a zlepšení mezilidských vztahů. HR manažeři mohou využít tuto metodu k identifikaci příčin konfliktu a k jeho efektivnímu řešení, čímž zlepší atmosféru v práci a produktivitu týmu. V mé manažerské praxi jsem se již několikrát dostala do situace, kdy jsem musela řešit nějaký konflikt mezi zaměstnanci. Takovou věc je třeba co nejdříve napravit, protože jinak automaticky klesá spokojenost vašich lidí a zároveň jejich pracovní výkonnost. Když se ohlédnu zpátky a vybavím si ty jednotlivé konflikty, vím, že bych je díky NLP technikám řešila možná trošku jinak a věřím, že by to pomohlo konflikty vyřešit rychleji a zároveň pomoct zaměstnancům vidět situaci i z jiného úhlu pohledu.

Sebeuvědomění HR manažerů

V neposlední řadě může NLP pomoci samotným HR manažerům. Tato technika může zvýšit jejich sebeuvědomění a sebejistotu, což je klíčové pro efektivní vedení týmu. Sami HR manažeři mohou využít NLP k zlepšení svých komunikačních dovedností, efektivnějšímu řízení lidí a dosažení lepších výsledků v oblasti HR managementu. To samé mohu potvrdit sama na sobě. Od mojí pozice HR manažerky se očekává, že budu vždy dostatečně empatická, motivující, pozitivní, nápomocná, komunikativní a asertivní a ne vždy je lehké se v tomto nastavení udržet a být silná po všech stránkách. Člověk na této pozici rozdává hodně svou energii druhým lidem, ať už je to váš tým, kandidáti, ostatní manažeři nebo váš šéf. NLP mi hodně pomáhá v tom, abych dokázala zachovat klidnou hlavu i ve stresových situacích, být dostatečně silná v komunikaci a argumentaci například směrem k mému šéfovi, když potřebuji něco vyjednat, nebo být skvělým lídrem pro svůj tým, abych je mohla dobře vést, motivovat a rozvíjet. Díky tomu mám pocit, že svou práci zvládám dobře a dává to pak celé smysl nejen mě samotné, ale i ostatním. 

Ze své praxe a po absolvování kurzu NLP vidím, že využití neurolingvistického programování v HR managementu může značně zlepšit výkonnost organizace a spokojenost zaměstnanců. Tato technika se zaměřuje na komunikaci, motivaci a mezilidské vztahy, což jsou klíčové aspekty řízení lidských zdrojů. HR manažeři, kteří se naučí a aplikují principy NLP, budou lépe vybaveni k dosažení úspěchu ve své práci a ke zlepšení pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. Doporučila bych tedy všem HR manažerům, aby NLP zapojili do své každodenní praxe, protože výsledky, které jim to následně přinese, stojí za to.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *