Naučte se ovládat svůj emocionální stav a otevřete si cestu ke štěstí a úspěchu

naučte se ovládat svůj emocionální stav
NLP Terapie

Naučte se ovládat svůj emocionální stav a otevřete si cestu ke štěstí a úspěchu

Jak by se vám líbilo, kdybyste mohli změnit svou špatnou náladu jako mávnutím proutku anebo se zbavit nervozity a dodat si odvahu během několika vteřin? Zní to jako nějaké kouzlo nebo magie. Ve skutečnosti se jedná o jednu z dovedností, kterou si můžete osvojit na výcviku NLP (neurolingvistické programování) – dokázat ovládat svůj emocionální stav. 

Lidé mají tendenci přehrávat si v hlavě až do detailů konflikty a hádky z minulosti jako film, se všemi obrazy, zvuky a pocity. Nebo si dělají starosti o budoucnost, přehrávají si katastrofické scénáře, které se většinou neuskuteční. Snaží se strávit co nejvíc času tím, že se cítí špatně, prožitkům přítomnosti, radosti a štěstí naopak věnují minimum pozornosti. 

Pokud v našem životě existuje něco, co nás brzdí a blokuje, situace, v nichž se cítíme špatně, máme omezené možnosti volby chování. Jakákoliv negativní emoce – smutek, zlost, frustrace, nejistota – se většinou projeví na našem vnějším výstupu. Kvůli tomu pak ztrácíme mnoho životních  příležitostí, třeba možnost navázat pozitivní vztah, nebo získat dobrou práci.  

Naopak, ve stavu uvolnění, vyrovnanosti a sebedůvěry reagujeme pozitivně a dokážeme vydat ze sebe to nejlepší, bez ohledu na situaci a kontext. 

Neznamená to, že se nemůžete někdy rozzlobit, nebo dostat strach. Jde o to umět si vyvolat žádoucí emocionální stav, kdykoliv chcete a potřebujete. Osvojit si umění dívat se na jednu a tu samou  událost, která se nám stala, odlišným způsobem. Naši identitu netvoří naše osobní historie, ale naše postoje, reakce, odpovědi, přesvědčení. Máme tedy možnost volby, jestli se rozzlobíme nebo dostaneme strach. Všechny tyto a podobné pocity můžeme začít přetavovat do žádoucího stavu. Můžeme si zvolit svůj emocionální stav.

Zvládání emocí – klíč ke štastnému a úspěšnému životu

Pokud chceme vést druhé lidi, musíme se nejdřív naučit vést sami sebe. K tomu potřebujeme zvládat a kontrolovat vlastní emocionální stav. Každý, kdo v něčem vyniká, dokáže důsledně a konzistentně zvládat své emoce, pracovat s nimi a volit si je podle situace. 

Stav mysli, v němž se zrovna nacházíme, představuje prvotní nástroj, s nímž je třeba pracovat. Nelze být v depresi a pomáhat druhým cítit se pozitivně. Nebo když se někdo vrátí večer z práce naštvaný a vystresovaný, nemůže se divit, že jeho partnerka reaguje podrážděně a je protivná. Pokud budeme smutní nebo nervózní, pak zcela zákonitě budeme potkávat nebo mít v blízkosti samé smutné a nervózní lidi. 

Jestliže chceme, aby se někdo nějak cítil, sami se musíme do požadovaného stavu nejdřív dostat. Náš mozek a mysl patří jen nám. Záleží pouze na nás,  jak s nimi budeme zacházet.

Kotvení - základní technika NLP

Jedná se o mimořádně účinnou, jednoduchou a rychlou metodu, která pomáhá kdykoliv navodit a namodelovat určitý stav, pocit nebo vlastnost. Tento proces probíhající zevnitř ven nám umožňuje vést sama sebe. Díky němu ovládneme stav své mysli a zároveň můžeme působit na druhé lidi.

Tělo, mysl a emoce tvoří jeden propojený systém

Naše mysl ovlivňuje naše emoce a tělo. Stejně to funguje i naopak. Pomocí vzpomínky nebo představy a díky propojenosti celého systému ukotvíme na určitém místě svého těla požadovaný pocit, emoci, vlastnost, stav mysli nebo stav vědomí, např. motivaci, štěstí, energii, klid, radost. 

Protože náš mozek nerozlišuje vzpomínku nebo představu od reality, můžeme tento stav a pocit intenzivně prožít jako skutečný a přítomný. Důležité je vložit do představy co nejvíc detailů. 

Díky tomu pak můžeme požadovanou odezvu rychle a skrytě navodit. Zvolíme si tak a (znovu) navodíme emocionálního stav, který v určité situaci potřebujeme. 

- Navrh bez nazvu 24

Vyhněte se negacím

Soustřeďte se na to, co chcete mít, čeho chcete dosáhnout. Nikoliv na to, co nechcete.

Mozek neumí identifikovat negaci. Pokud si představujete, že nechcete být nervózní, mysl zaznamená slovo nervózní. Jako když si řekneme: “Nechci si představit růžového slona.” Co vám v té chvíli v představě naskočí? Proto své cíle formuluje jen pozitivně. Popření “Nechci být nervózní” změňte na prohlášení “Chci být klidný”.

Různé okolnosti a podmínky vyžadují odlišné stavy

Záleží na tom, co chceme dělat – přednášet, sportovat, psát článek, komunikovat, koučovat. Podle toho si zvolíme vhodný a žádoucí stav. Jakmile ho navodíme, musíme ho umět udržet i uprostřed nepříznivých a proměnlivých okolností, které  nemáme pod kontrolou. Právě kotvení pomáhá  uchovat si i v obtížných situacích emocionální stav potřebný pro úspěch. 

Původ a teorie kotvení

Kotvení má vědecký podklad. Funguje na základě podmíněného reflexu, který vznikne naučenou reakcí na určitý podnět nebo spouštěč. Teorie kotvení pochází z práce ruského psychologa a fyziologa Ivana Petroviče Pavlova a jeho experimentů se psy.

Proč název kotvení

Jedná se o metaforu, odkazující na spouštění lodní kotvy do hloubky, s cílem zajistit, aby loď zůstala na místě bez usnášení proudem a vlnami. Totéž lze aplikovat i na naše emoce a stavy. Pokud si ukotvíme žádoucí stav nebo emocí,  nenecháme se už zahnat do nežádoucích emocionálních vln

V čem nám kotvení může pomoci

 • Mít v případě potřeby kdykoliv přístup ke zdrojům, pozitivním pocitům a žádoucím stavům
 • Nahradit nepříjemné, nechtěné a negativní pocity nebo myšlenky žádoucími pocity a  myšlenkami
 • Získat kontrolu nad svým emocionálním stavem
 • Pozitivně ovlivňovat odezvu, kterou spouštíme v druhých lidech
 • Prožít den v pohodě bez ohledu na to, co se kolem nás děje

Co lze použít jako kotvu

Kotvou může být jakýkoliv smyslový podnět, který spustí žádoucí odezvu. Kotva zde funguje jako spouštěč nebo spínač pro daný emocionální stav. Musí být jedinečná, dobře rozlišitelná a odlišitelná. Nejdůležitější je použít ji těsně před vrcholem žádoucího stavu, aby se s ním propojila.

- anchors background 2021 08 26 22 36 04 utc 1

Příklady kotev

 • oblíbená hudební skladba nebo písnička
 • vůně, parfém
 • fyzický dotyk
 • pohled na jedinečné, nezapomenutelného místo
 • kontakt s blízkým člověkem
 • vzpomínka na významné životní okamžiky

Kotvy mohou vylepšit, ale také pokazit den

Kotvení je přirozený proces. Naše každodenní prožívání ovlivňují různé asociace, které si denně vytváříme, většinou nevědomě  v souvislosti s různými událostmi. Mnohé z nich se objeví nahodile, aniž si je uvědomujeme.

Asociace si utváříme celý život. Jde o to, jestli vedou k výsledkům, které chceme, nebo nám jen překážejí a znepříjemňují život. Zbavit se takových vlivů může být obtížné, zvláště když o kotvách ještě mnoho nevíte. Tyto kotvy nepodléhají vaší kontrole, naopak vás řídí jako naprogramovaný autopilot letadlo. Ne vždy tam, kam chcete a kde se vám líbí. 

Záleží na tom, co si myslíme o okolnostech a podmínkách našeho života. Toto myšlení pak výrazně ovlivní naše výsledky. Některé asociace jsou užitečné a pomáhají vám, jiné však ne. Někdy používáme kotvy způsobem spouštějícím (navozujícím) stavy, jako jsou deprese, hněv, frustrace nebo pocity neštěstí. Tyto stavy obvykle omezují naši volbu chování. 

Nebo zjistíme, že některé již existující kotvy nemají v naší současnosti objektivní význam. Mohly vzniknout dávno, když jsme byli jiní a v jiné životní situaci.

Dobrá zpráva je, že si můžeme sami zvolit, co si budeme myslet a jak budeme prožívat svůj život bez ohledu na vnější okolnosti a podmínky, v nichž se zrovna nacházíme. 

Zkuste si začít všímat, které ze smyslových a pocitových vjemů ve vás vyvolávají pozitivní, případně negativní pocity, vzpomínky a asociace a v jakém kontextu. Pokud vám vyvolají pozitivní emocionální stav, používejte je vědomě. 

Postupně zjistíte, že celý život sestává z kotev, které vám pomáhají vyvolat vzpomínky, propojit mezi sebou zkušenosti, zesílit emoce, jejichž energii potřebujeme ke zvládnutí obtížných situací. 

Zbytečným nebo negativním kotvám se můžete vyhýbat, zrušit je nebo významově změnit pomocí technik NLP. 

Existuje mnoho situací s možností volbu stavu

 • zahájení prezentace nebo přednášky
 • když jsme vystaveni agresi
 • když čelíme negativní kritice 
 • poskytujeme nebo získáváme zpětnou vazbu
 • řešíme nějaký problém
 • potřebujeme se soustředit
 • máme napsat článek
 • komunikujeme s klienty
 • telefonujeme
 • nechce se nám začít práci nebo úkol 
 • ranní vstávání nebo návrat večer domů 
- two smiling colleagues in office facing each other 2022 12 16 22 37 54 utc 1

Jak provádět kotvení u druhých

Stejný proces funguje i při utváření kotev u druhých. Na začátku dotyčného plně asociujeme do žádoucího stavu a těsně před jeho vyvrcholením vytvoříme specifickou kotvu. Poznat, kdy se u někoho dostavil moment nejintenzivnějšího prožitku a následně ho ukotvit, není snadné. Tato schopnost se nazývá kalibrace. Pozorujeme změny v chování druhého skrze změny ve fyziologii, neverbální signály a oční pohyby. Pokud se nám podaří navnímat, co se v druhém odehrává, budeme na něho schopni vhodným, určitým a žádoucím způsobem reagovat.

Tuto dovednost se nenaučíte z knih. Doporučuje se absolvovat kurs NLP a potom opakovaně trénovat v praxi. Jedná se o celoživotní proces, v kterém se můžeme stále rozvíjet a zlepšovat. Kalibraci lze použít i v osobním a profesním životě. Pomůže vám pochopit reakce druhých, porozumět jim, identifikovat případné nesrovnalosti v komunikaci a vylepšit vztahy.

Během kotvení a provádění ostatních technik NLP, ale i v každodenních interakcích hraje významnou roli tzv. raport. Pomáhá vybudovat dobré vztahy s ostatními. Jedná se o propojení, jež si vytváříme s okolím, díky kterému mají obě strany pocit, že si vzájemně rozumějí a mají toho hodně společného. Budování raportu probíhá denně v rámci přirozeného procesu. Pokud ho chcete provádět vědomě, vyplatí se absolvovat výcvik NLP nebo koučování. Tento způsob raportu vyžaduje přirozené a nenápadné provedení, jinak se klient může cítit divně. 

Raport lze prohloubit pomocí reprezentačních systémů

Jedná se o kanály, kterými primárně přijímáme, zpracováváme a předáváme informace. Rozlišujeme tři reprezentační systémy – vizuální, auditivní, kinestetický. Jedinec ve vizuálním režimu uvažuje prostřednictvím vnitřních obrazů a zrakových vjemů, člověk v auditivním režimu mapuje převážně zvuky a hlasy, kinestetický typ je zaměřen na pocity, doteky a tělesné vjemy.

Během kotvení se doporučuje  používat kotvy v našem nebo klientově dominantním systému. Vizuální typ bude reagovat na zrakové kotvy, auditivní na zvukové a  kinestetický na doteky.   

Na výcviku NLP se naučíte, jak určit preferovaný reprezentační systém u sebe i u druhých lidí, jak s ním pracovat a vybudovat raport na hlubší úrovni.

Proč výcvik NLP

Postup kotvení vypadá navenek jednoduše, ale ukrývá v sobě mnoho důležitých a zároveň snadno přehlédnutelných detailů. Stačí některý z nich vynechat a výsledek se nedostaví, nebo jen velmi slabě. Proto se doporučuje začít pod vedením NLP kouče, který vás naučí kotvy vědomě vyvolávat, zesilovat kotvy již existující a vyvolat žádoucí emocionální stav rychleji a silněji. Na výcviku NLP se naučíte navodit skrze kotvení stav připravenosti, využít maximálně svých zdrojů a dosáhnout svých cílů. 

Existuje mnoho způsobů, technik a postupů použití kotev. 

Technika bourání kotev umožňuje zrušit nejdřív nežádoucí stav a navodit nový stav připravenosti s využitím zdrojů. Tréma, lehký strach napětí střed úzkost, nejistota, před zkouškou strach oslovit.

Technika kruh dokonalosti spočívá v řetězení a násobení žádoucích stavů, které můžete do sebe v podobě kruhu integrovat a nosit je s sebou. Velmi silná a účinná je technika časově prostorové intervence, pomocí které můžete zpracovat a vyřešit nějaké limitující přesvědčení nebo negativní zážitek z minulosti a vytvořit si skvělou budoucnost. Také tato technika využívá princip kotvení, vyžaduje však prostor a čas. 

Začněte objevovat, jak můžete proces kotvení tvůrčím způsobem využívat v každodenním životě. 

Podívejte se na nabídku našich NLP kurzů.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *