Koučink ve sportu

koučink ve sportu
Koučink

Koučink ve sportu

Koučink ve sportu je klíčovou součástí úspěchu sportovců. Spojuje mentální, fyzickou a technickou stránku sportu, což vytváří společnou sílu, která vede k vyšším výkonům.

Koučování jako metoda vedení sportovců je stále více používána k pochopení a rozvoji jejich potenciálu. Koučování může pomoci sportovcům dosáhnout úspěchu na vyšší úrovni, a to na základě osobního porozumění potřeb a cílů.

Mentální nastavení

Je zapotřebí také rozvést, že mentální nastavení jedince má rozhodující vliv na jeho výkon.

Mentální nastavení je více než jen schopnost zaměřit se na daný úkol. Mnoho výzkumníků se domnívá, že mentální nastavení je „hustou sítí psychologických, sociálních, kognitivních a emocionálních schopností, které jsou důležité pro úspěšné vykonávání sportu“.

Princip, techniky a strategie

Základním principem je, že sportovci musí být schopni ovládat své emoce a zaměřit se na to, co skutečně potřebují k úspěchu.

Součástí koučinku je také soubor technik a strategií, které sportovci mohou využít k tomu, aby dosáhli správného mentálního nastavení. Tyto techniky a strategie mohou zahrnovat vizualizaci, sebekontrolu, autoregulaci, sebepodporu a sebereflexi.

Motivace sportovce

Dalším způsobem, jak koučování ovlivňuje úroveň sportovní výkonnosti, je motivace sportovce.

Díky koučování se sportovci mohou cítit více sebevědomí a mohou získat potřebnou motivaci a odhodlání k dosažení lepších výsledků. To může být zvláště důležité v obtížných či klíčových situacích, kdy sportovci potřebují dostatečnou podporu a motivaci, kterou jsou následně schopni nalézt sami v sobě. 

koučink ve sportu

Koučink ve sportu a s čím vším může pomoci

A s čím vším může kvalitní kouč sportovcům pomoci?

Pomáhá jim porozumět, jak se jejich mentální postoje a řešení problémů liší od ostatních, dále může pomoci identifikovat jejich silné a slabé stránky, vytyčit cíle a jednotlivé kroky k jejich uskutečnění a v neposlední řadě může kouč sportovci pomoci pochopit, jak se jeho vlastní emoce a chování odráží ve vztazích s ostatními a ve výsledcích jeho činností.

Takové to uvědomění zvyšuje sportovcovo sebeúctu a zlepšuje jeho vztahy v jeho okolí.

Koučink ve sportu a jeho průkopník

Průkopníkem sportovního koučování je Timothy Gallwey, který napsal řadu knih z oblasti tenisu, lyžování, ale i hudby a práce, které stanovily nové metody pro rozvoj v oblasti profesní a osobnostní. Konkrétně se zabývají výkonností, jak s ní pracovat a zvyšovat ji.

Gallwey popsal koučink následující rovnicí

VÝKON = POTENCIÁL + INTERFERENCE (cokoliv, co nás dokáže rozhodit z našeho soustředění). Tato rovnice nám ukazuje, že výkon lze zvýšit i skrze snižování interferencí. Tradiční metody zvyšující výkonnost se spíše zaměřují na doplňování znalostí a dovedností. Aby mohly být interference snižovány je zapotřebí se dle Gallweye zaměřit na 3 oblastiDŮVĚRA, ODPOVĚDNOST, UVĚDOMĚNÍ. Je-li výsledkem koučování posílení důvěry, uvědomění a odpovědnosti u koučovaného, dochází ke snížení interferencí, a tím pádem ke zvýšení výkonu. S důvěrou v sebe lidé myslí samostatně, věří, že dokáží to, co jsi nastavili, uvědomují si více možností při řešení problémů, dokáží přehodnocovat a přijímají odpovědnost za výsledek. Dostávají se tak do role tvůrce a vyznávají pravidlo: Vše, co potřebujeme, máme v sobě, tedy je důležité osvobodit se od bariér, které nám brání využívat naše know-how, nebo jej rozvíjet.

Timothy Gallwey zjistil, že když se přestaneme snažit tak usilovně tvrdě a začneme věřit svým schopnostem a dovednostem, podáváme mnohem lepší výkony.  

Vnitřní dialog

Na základě rozborů a pozorování mnoha excelentních sportovců vznikl koncept vnitřního dialogu, který může být ničivý nebo posilující.

Ti, kdo měli pod kontrolou tzv. hlas vnitřního kritika, dosahovali lepších výsledků než ti, kteří vnímali pochybnosti sami v sobě (sebe-sabotující mechanismus). Jednoduše řečeno, čemu dáme větší pozornost, to vítězí a ovlivňuje náš život. Součástí našeho vnitřního já je totiž jak vnitřní kritik, tak i vnitřní vítěz.

Vnitřní kritik

Vnitřní kritik obsahuje naše strachy, frustrace a směřuje k našim slabostem a slabým stránkám osobnosti. Brání nám být svobodnými a konat svobodně.

Tento kritik je velice limitující, pochybovačný a vytváří strachuplné názory. Je proto zapotřebí si klást otázky typu: „Čím si podrážím nohy? V čem o sobě pochybuji? V čem jsem kritický až moc?“. Díky zamyšlení se nad takovými otázkami můžeme zjistit, jak moc jsme ovládáni našim vnitřním kritikem a na čem můžeme zapracovat.

vnitřní dialog, vnitřní vítěz

Vnitřní vítěz

Naopak vnitřní vítěz vidí dosažené úspěchy a na základě toho posiluje naši vnitřní sebedůvěru.

V dospělosti je častokrát upozaděn oproti stavu v dětském věku, proto je třeba ho stále rozvíjet a podporovat.

Abychom podpořili našeho vnitřního vítěze, je třeba si klást otázky typu: „Jaký postoj potřebuji zaujmout, abych viděl více svých úspěchů než proher? Čeho už jsem dosáhl a může mě to zahřát? Co mi fungovalo a mohu dále rozvíjet? Co oceňuji?“.

Abychom mohli posilovat našeho vnitřního vítěze, je zapotřebí přemýšlet nad tím, odkud se berou naše interference, abychom je mohli odstranit a předcházet jim. Díky správným otázkám tak pomáháme si uvědomit zkreslení, ke kterému dochází a změnit tak naše vnímání.

Kognitivní zkreslení

Kognitivní zkreslení můžeme rozdělit do 4 kategorií: 

  1. Zkreslení na základě mnoha informací – mozek automaticky informace filtruje.
  2. Zkreslení na základě nedostatečného významu – spojujeme informace a doplňujeme mezery tím, co si myslíme, že známe.
  3. Zkreslení na základě potřeby jednat rychle – jednáme na novou informaci bez dalších souvislostí.
  4. Zkreslení na základě omezené kapacity paměti.

Pokud změníme naše myšlení, změní se náš pohled na sebe a tím se automaticky změní svět okolo nás. Pokud je tedy naše myšlení tvůrčí a prosperující, můžeme si vytvořit život dle našich představ. A koučink je způsob, díky kterému můžeme těchto změn dosáhnout. 

Neváhejte mě jako kouče kontaktovat.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *